Paviments de resina epoxi multicapa

Paviment continu antilliscant de 2 a 5 mm de gruix, format per diverses capes de resina epoxi lligada amb àrid de sílice. Aquest recobriment es pot instal·lar en caps de setmana, sense necessitat d'interrupcions operatives ni moure maquinària pesada o prestatgeries. Resultats estètics òptims i altament funcionals.

El nostre equip tècnic-comercial es desplaçarà a les seves instal·lacions per oferir-li una solució personalitzada d'acord amb les seves necessitats i expectatives.

Paviments multicapa epoxi d'alta resistència i amb capacitat antilliscant, impermeables i no porosos.

Sistema multicapa color, el recobriment continu industrial per excel·lència

Un paviment continu multicapa és un sistema de baix gruixut per a terres epoxídics que requereixin alta resistència mecànica i química i superfícies contínues sense juntes, amb acabats brillants, setinats o esmaixades i antilliscants amb la possibilitat d'obtenir diferents graus de rugositat. Disposa de la gamma de colors RAL.

Un paviment multicapa està format per diverses capes successives de resina epoxi lligada amb àrid de sílice, cosa que li confereix un comportament robust. Està especialment indicat per a paviments industrials. Els terres multicapa color proporcionen una bona facilitat de neteja i desinfecció usant els sistemes de neteja adequats, i transmeten molt bona imatge. El paviment multicapa proporciona una atmosfera de treball productiu i segur gràcies a la seva capacitat antilliscant, fins i tot a zones amb superfícies humides o mullades.

Permeten integrar mitges canyes sanitàries perimetrals per a una major neteja de racons, i fins i tot és possible dotar-los amb capacitat de descàrrega electrostàtica ESD/conductiva.

Informi's ara sobre el preu del paviment multicapa epoxi per a la seva empresa i aprofiti tot el seu potencial.


Sol·liciti el seu pressupost

Assessorament personalitzat sense compromís

El nostre equip tècnic-comercial es desplaçarà a les seves instal·lacions per oferir-li una solució personalitzada d'acord amb les seves necessitats i expectatives.

SOL·LICITAR PRESSUPOST


EXPLORI LA SEVA VERSIÓ DECORATIVA EQUIVALENT

En lloc d'usar els àrids en el seu color natural, al paviment continu MULTICAPA QUARS COLOR s'usen àrids acolorits decoratius segellats amb resina incolora perquè la seva transparència permeti que se'n mostri la bellesa. Malgrat aquest matís, el procediment es realitza exactament igual que al multicapa monocolor.

Explori totes les opcions disponibles

Característiques dels paviments multicapa epoxi

Els paviments multicapa color s'apliquen amb un gruix d'entre 2 i 5 mm. Estan compostos per diverses capes de resina lligada amb diverses addicions minerals a base d'àrids de sílice mitjançant la tècnica d'empolvorament, que proporcionen duresa i resistència a la superfície. Són terres de naturalesa rugosa, i en funció de la terminació que se li doni a la seva textura, es pot aconseguir un perfil d'acabat personalitzat. És possible augmentar la rugositat en zones inclinades amb pendents o en zones mullades lliscants per augmentar la seguretat, així com suavitzar-la amb un acabat similar a la textura d'una pell de taronja a zones seques o que amb prou feines comportin risc de relliscades i caigudes i que a més, faciliti les tasques de neteja.

A nivell decoratiu, un paviment multicapa epoxi permet moltes possibilitats, donant lloc a una àmplia gamma de colors sòlids de la carta RAL. Però a més, hi ha la possibilitat d'usar els àrids acolorits amb segelladors incolors que permeten acabats més bells, prestant les mateixes resistències i bondats (vegeu el sistema multicapa multicolor, també anomenat multicapa QC o quars color). En el cas d'un paviment multicapa epoxi color, les sorres de sílice són de color natural, per això el color de la tonalitat del paviment el determina el color de la resina de segellat.

Els paviments multicapa color compten amb una gran duresa davant del desgast. D'una banda, poden suportar molt bé la resistència mecànica, capacitat que els fa molt aptes per resistir el ratllat i l'abrasió per arrossegament de palets i rodolament, i de l'altra poden resistir també certs agents químics. Són impermeables i molt resistents a la humitat externa, poden ser conductors delectricitat electrostàtica, i suporten altes temperatures. A més, tant el manteniment com la neteja són senzills. Per aquest motiu, són paviments molt ben rebuts a naus industrials i àrees d'alt trànsit rodat.

 • Paviment continu industrial antilliscant, sense juntes.
 • Alta resistència a l'abrasió i l'impacte.
 • Bona resistència química.
 • Impermeable a laigua. Nul·la absorció.
 • Fàcil de mantenir, netejar i desinfectar.

Llocs d'aplicació dels paviments multicapa epoxi

A causa de les seves prestacions, un paviment multicapa epoxi es pot instal·lar a gairebé qualsevol ubicació. És un recobriment continu que protegeix la superfície i impedeix que el paviment es pugui deteriorar ràpidament i preserva el suport de formigó de la corrosió i abrasió directa. Per aquesta raó és molt utilitzat en la indústria en general i, en especial, en l'agroalimentària, els paviments dels quals estan habitualment en contacte amb aigua.

Els paviments multicapa epoxi són ideals per a:

 • Indústria alimentària, mecànica i química.
 • Magatzems, dipòsits de mercaderies i aliments.
 • Escorxadors, cuines, cambres frigorífiques.
 • Grans i petites superfícies comercials.
 • Laboratoris i hospitals, fins i tot amb requeriments de conductivitat elèctrica.
 • Molles i rampes de càrrega i descàrrega.

Recobriment continu multicapa monocolor realitzat amb resina epoxi de color vermell i amb un acabat antilliscant.

Recobriment continu multicapa monocolor realitzat amb resina epoxi de color vermell i amb un acabat antilliscant.Acabats estètics per a paviments multicapa epoxi

Un paviment multicapa, per naturalesa, té textura antilliscant, encara que es pot eliminar cobrint la capa d'àrids completament amb diverses capes de segellat per crear una superfície completament llisa. Malgrat el que s'ha dit anteriorment tècnicament seria possible, el consum de segellat seria molt més gran, la qual cosa repercutiria en un encariment del paviment innecessàriament. Per a paviments que requereixin textures llises, hi ha sistemes amb acabats de naturalesa completament llises, ja hi ha sistemes dissenyats per a aquest efecte, com ho són els terres de resina epoxi autoanivellants.


Per tant, els paviments multicapa color disposen de perfil, la textura comuna del qual aniria des d'un acabat similar al de la pell de taronja, de gran balanceig entre capacitat antilliscant i facilitat de neteja, o textures molt rugoses, complint sense problemes una Rd Classe 3, per a zones on es requereixi gran adherència per motius de seguretat i minimitzar risc daccidents per relliscades i caigudes.

La textura rugosa del paviment multicapa la determinen tres factors:

 • La granulometria de lʻàrid utilitzat.
 • El nivell de poliment realitzat per eliminar les arestes dels materials durant l'empolvorat de la capa de fons.
 • El gruix de la capa de resina del segellant final.
Mitja canya monocolor arreglada

Mitges canyes

Una mitja canya sanitària (entornpeu o perfil escòcia sanitària) és l'arredoniment còncau de l'angle perpendicular entre el lliurament del parament vertical i horitzontal. En utilitzar mitges canyes, s'evita l'acumulació de la brutícia que es podria dipositar en aquestes seccions amb angles rectes, els racons dels quals dificulten la neteja.

Elaborem mitges canyes sanitàries per a entorns amb necessitats higièniques i estanques.

EXPLORI LA SEVA VERSIÓ DECORATIVA EQUIVALENT

FAQ's sobre terres de resina epoxi multicapa

Els paviments multicapa color són un tipus de revestiments continus de 2 a 5 mm que estan compostos per diverses capes de resina sintètica i empolvoraments d'àrids. A causa de la seva gran relació cost-efectivitat, són els paviments més comunament utilitzats per la indústria a la majoria dels sectors. Com el nom indica, són sòls realitzats per un nombre variable de capes en funció de les prestacions exigides al paviment. Més capes impliquen més resistència.

Un paviment multicapa s'aplica sobre diferents suports de formigó o asfàltics de forma directa i es pot realitzar amb diferents gruixos i acabats segons la quantitat i les característiques dels materials utilitzats. És un tipus de superfície amb textura antilliscant degut a la naturalesa dels seus components i que suporta molt bé la resistència mecànica, fet que ho fa idoni per a zones humides i/o amb un volum de trànsit elevat.

Hi ha diferents classes de resines que es poden utilitzar en funció dels requeriments i usos; per exemple, la resina epoxi, resina epoxi a base aquosa, resina de poliuretà, resina de poliuretà a base aquosa, resina de poliuretà-ciment, resina de metacrilat, resina poliapartica… No obstant això, l'epoxi és el més comú, per la qual cosa tendeix a utilitzar més sovint.

La principal finalitat d'un sòl multicapa epoxi és la protecció superficial d'un suport de formigó, per fer-lo més resistent, impermeable, antipols, antilliscant especialment a la indústria mullada i fàcil de netejar i mantenir. També és un recobriment que permet, fins a cert punt, donar una segona vida a una superfície de formigó moderadament erosionada i polsegosa, ocasionada per un ús intensiu durant molt de temps en servei. És molt bona solució de pavimentació industrial tant a nivell funcional com estètica, perquè aporta un nou rodament amb textura, resistència i bona imatge, permetent restaurar un suport que ha perdut superficialment algunes capacitats mecàniques des del seu origen. Proporciona un sòl resistent per a condicions de treball dures, així com un acabat sobri i amb l'empaquetatge a nivell estètic i d'imatge que la indústria d'aquests temps necessita transmetre.

La presència de la resina als paviments multicapa evita que es deteriorin ràpidament per ús i desgast. Els protegeix de la corrosió i de les abrasions augmentant-ne considerablement la durabilitat. Per altra banda, són superfícies higièniques que resulten molt fàcils de desinfectar. A més, actualment hi ha materials que incorpora additius que afegeixen propietats antimicrobianes que inhibeixen permanentment la proliferació de microorganismes patògens a tota la superfície del paviment.

Algunes de les bondats més destacades dels paviments continus de resines són:

 • Alta resistència: La gran duresa els permet suportar les ratllades, l'abrasió, certes agressions químiques, la humitat i el pes del trànsit vehicular i les càrregues.
 • Duradors: Un paviment multicapa epoxi resisteix bé el desgast al llarg del temps, la llum ultraviolada i les temperatures elevades.
 • Econòmics: Els paviments continus de resines són més barats que altres sistemes més bàsics la prestació dels quals és menor com el clàssic pintat. En termes de cost-benefici, ofereixen un increment exponencial quant a prestacions, cosa que resulta ser una inversió rendible.
 • Personalitzables: Tot i que un paviment multicapa epoxi conté rugositat, és possible triar-ne el grau. Des d'una terminació amb textura similar a la pell de taronja, fins a una molt aspra i antilliscant. Els terres més rugosos són més difícils de netejar, de manera que la rugositat ha de ser la justa i necessària en cada cas.
 • Grans possibilitats estètiques: El factor decoratiu és un dels punts forts. Permet escollir entre una gran varietat de colors i acabats, i pintar-hi a sobre les senyalitzacions de seguretat per a la delimitació de zones (línies, passos de vianants, encebrejats…).
 • Aplicació ràpida: La pavimentació de terres continus de resines és ràpida, podent planificar fins i tot en caps de setmana, iniciant la instal·lació un divendres per a la seva posada en servei immediata dilluns a primera hora. Fins i tot pot ser encara més ràpid si s'utilitzen materials a base de metacrilat de metil, ja que permeten aplicacions ultraràpides amb què els paviments s'usen al cap d'una sola hora, un cop acabada la instal·lació.
 • Baix manteniment: Requereix poques cures i el seu manteniment puntual és molt senzill.
 • Higiènics: Els paviments multicapa color són fàcils de mantenir nets sota qualsevol circumstància. No tenen esquerdes i impedeixen el pas dels microorganismes.
 • Recuperables: La inversió dun multicapa es fa una vegada. Amb el temps i el desgast, només cal fer alguna reparació puntual i un pintat bàsic superficial a nivell general per deixar-lo ràpidament com en origen a un preu molt assequible.

Un paviment multicapa és molt útil quan cal disposar d'una superfície antilliscant no porosa que impedeixi el pas de l'aigua i l'acumulació de brutícia, per tant resulta un sòl higiènic i de fàcil neteja. Molt recomanable principalment per a la indústria agroalimentària i per a zones industrials on no es permeti la generació de pols i el component estètic sigui important.

Per a textures llises, un paviment epoxi autoanivellant també és molt útil a hospitals i centres sanitaris, llocs on s'acumula una gran quantitat de gèrmens i de brutícia. La facilitat de neteja representa un avantatge enorme en aquest tipus d'ubicacions. A més, són superfícies asèptiques, homogènies i contínues al posseeixen esquerdes on puguin acumular-se els microorganismes.

Per instal·lar un paviment epoxi d'alta resistència cal seguir els passos següents:

 1. Preparació del suport:
  Prèviament cal fer una correcta preparació mecànica del suport mitjançant diamantat, granallat o microfresat per netejar i obrir porus al formigó. El suport haurà d'estar sec i exempt de pols, olis, greixos, contaminants ni materials deleznables per assegurar una bona adherència.
 2. Capa d'imprimació:
  Tot seguit, hem d'usar un material amb poder de penetració capil·lar cap a l'interior del formigó per garantir-ne la fixació i l'adhesió del nou recobriment amb el suport base.
 3. Aplicació de les capes de lisatge i fons:
  Un cop preparada i imprimada la zona a pavimentar, es procedeix a aplicar un nombre variable de capes de resina amb empolvoraments d'àrids de sílice. Aquest procés es correspon amb el lisatge (especialment per a sistemes estructurats amb reforç de malla de fibra de vidre) i el fons del sistema, a saturació de càrregues d'àrid, escombratge de la sorra sobrant i el poliment opcional superficial per afinar arestes per al control de la textura final.
 4. Capa de finició:
  Posteriorment, s'aplica una capa de finició a goma amb resina, de forma opcional com a millora de l'acabat, se sol aplicar una capa extra final a rodet. Aquestes capes segellaran el paviment i se li donarà lacabat amb la textura desitjada.

Acabat aquest procés, el paviment epoxi d'alta resistència ja estarà llest per utilitzar-lo.

Els terres continus de resines són fàcils de mantenir i de netejar. En no posseir juntes de dilatació, són superfícies contínues i uniformes on no es penetra la brutícia ni la pols.

En un paviment multicapa epoxi antilliscant:

 1. Cal utilitzar una màquina fregadora industrial amb pads diamantats o aigua a pressió per eliminar la major quantitat de brutícia superficial incrustada.
 2. Posteriorment, s'utilitza un detergent juntament amb un producte desgreixant i es deixa que els tensioactius actuïn estovant la brutícia.
 3. El procés es repeteix tantes vegades com calgui, ajustant la seqüència granulomètrica dels pads a cada passada fins aconseguir el resultat final desitjat.
 4. Opcionalment es poden aplicar ceres per a la millora estètica del paviment.

L'ús de ceres en un paviment multicapa aporta els beneficis següents:

 • Major dificultat que s'acumuli la brutícia.
 • Retorna la brillantor a paviments gastats i ratllats.
 • Protegeix de les ratllades i de les erosions.

Els paviments multicapa estan compostos per tres productes clau:

 • Resina d'imprimació
 • Resina modificada
 • Àrids de sílice de granulometries controlades

Una resina és un polímer termoestable que s'endureix quan és barrejat amb un agent o un enduridor, també anomenat catalitzador. Està composta per dos components (bicomponent) que s'uneixen prèviament abans d'utilitzar-se, donant lloc a la resina modificada. La curació es produeix químicament a temperatura ambient formant enllaços creuats a nivell molecular, fet que augmenta el seu pes considerablement i li atorga propietats adhesives excel·lents.

Actualment la gamma de resines comercialitzades al mercat és tremendament àmplia, amb línies de producte que aporten multitud de propietats singulars de tota mena com la flexibilitat, alta resistència tèrmica, estabilitat UV sense groguejar, resistència a intempèrie, bloquejants d'humitat ascendent, antimicrobianes, extrema adhesivitat per l'ús de promotors d'adherència per a suports asfàltics o no porosos, sense olor, de ràpid assecat per a instal·lacions ultraràpides, amb certificacions d'aptitud de tota mena com a ús alimentari, capacitat antiestàtica… Davant d'aquesta quantitat de singularitats, us aconsellem que només contracti empreses instal·ladores fiables i ben reputades.

És molt usual que als recobriments de resina epoxi o poliuretà siguin sovint considerats tècnicament equivalents. Encara que per als paviments amb usos comuns majoritàriament sol ser així, és cert que les prestacions poden variar en diferents sentits.

La resina epoxi és superior en termes de resistència a l'adherència, lluentor, resistència a l'abrasió, sensibilitat davant d'humitat i treballabilitat. En canvi, la resina de poliuretà és superior en termes d'estabilitat del color (UV), resistència química, flexibilitat i resistència a la temperatura.

Als paviments multicapa monocolor la tonalitat acolorida l'aporta el segellat pigmentat sobre els àrids naturals en un determinat color sòlid, habitualment usant una referència RAL a elecció del client. En canvi, als terres multicapa quars color, s'usen àrids acolorits personalitzats, encara que habitualment s'usen cartes de colors referenciades, i posteriorment els segellats es realitzen amb resina incolora perquè la seva transparència permeti que es vegin els àrids decoratius del seu interior.

Projectes relacionats

Veure tots els projectes

Paviment multicapa monocolor i senyalització per a una nau

Realització d'un paviment multicapa monocolor de color vermell amb posterior marcatge de senyalització per a una nau industrial metal·lúrgica a Rubí.


VEURE PROJECTE

Paviment multicapa de poliuretà elàstic per a un comerç a Madrid

Realització d'un paviment multicapa amb resina de poliuretà elàstica per a un nou punt de venda comercial i taller de Silence a Madrid.


VEURE PROJECTE


Serveis complementaris

Veure tots els serveis

Paviments relacionats

Veure tots els paviments

​UNIFORT - Paviments industrials

Conegui els avantatges de col·laborar amb una companyia sòlida i líder en satisfacció de clients, i invertiu sense riscos.

​ASSESSORAMENT PERSONALITZAT

El nostre equip de professionals us aconsellarà els sistemes òptims de pavimentació d'acord amb les vostres necessitats reals i expectatives, sense deixar de banda els costos en el vostre benefici.

​INTERVENCIONS RÀPIDES

Pavimentacions de ràpida posada en obra i servei per minimitzar interferències amb la seva activitat operacional. Utilitzem productes i maquinària d'avantguarda, que permeten escurçar temps perquè us centreu exclusivament en la vostra productivitat.

QUALITAT GARANTIDA

Totes les nostres instal·lacions estan garantides, dins de la normativa vigent i regides pel nostre protocol intern de qualitat ISO 9001, auditat externament per l'organisme independent Bureau Veritas.