Paviments d'asfalt


Ferms flexibles continus a base de barreges bituminoses en calent i segellats opcionals amb morters de slurry, que proporcionen superfícies segures, resistents i duradores.

Descobreixi el nostre catàleg de paviments d'asfalt

Realitzem una àmplia gamma de paviments d'asfalt, amb solucions a mida per a cada necessitat. Li proporcionem la consultoria i recomanació de l'opció més adequada segons les necessitats del seu projecte.

Accessos exteriors comunitaris


VEURE PAVIMENT

Paviments per a aparcaments


VEURE PAVIMENT

Rampes d'aparcamentsVEURE PAVIMENT

Paviments asfàltics per a exteriors industrials


VEURE PAVIMENT

Carril biciVEURE PAVIMENT

Reductors de velocitatVEURE PAVIMENT

Què són els paviments d'asfalt?

Els paviments d'asfalt, també coneguts com a paviments asfàltics o paviments bituminosos, són superfícies construïdes amb una o diverses capes de mescla asfàltica. Aquests paviments s'utilitzen comunament a carreteres, carrers, estacionaments i altres tipus d'infraestructures vials.


La barreja asfàltica està composta principalment per àrids petris (com sorra i grava) i un aglomerant bituminós, que és un derivat del petroli conegut com a betum. La barreja s'escalfa i es barreja en una planta d'asfalt per obtenir la consistència adequada abans de ser estesa, anivellada i compactada al lloc desitjat.

Característiques dels paviments d'asfalt

 1. Flexibilitat: Els paviments d'asfalt són relativament flexibles, cosa que els permet adaptar-se als moviments i canvis a la superfície del sòl. Aquesta flexibilitat ajuda a reduir la formació d'esquerdes i deformacions causades per càrregues i moviments del terreny.
 2. Resistència alʻaigua: Els paviments dʻasfalt tenen una bona resistència alʻaigua. La barreja asfàltica i l'aglomerant bituminós actuen com una barrera efectiva per a l'aigua, evitant que penetri a les capes inferiors del paviment i causi danys.
 3. Rapidesa de construcció: La construcció de paviments d'asfalt és generalment més ràpida en comparació amb altres tipus de paviments. La barreja asfàltica es pot escalfar i barrejar ràpidament en una planta d'asfalt i després transportar-la al lloc de construcció per aplicar-la i compactar-la.
 4. Reparacions i manteniment: Els paviments d‟asfalt són relativament fàcils de reparar i mantenir. Les àrees danyades o desgastades poden ser aplicades o reparades mitjançant l'aplicació de capes addicionals d'asfalt. El manteniment regular, com el segellat d'esquerdes i el repavimentat periòdic, ajuda a perllongar la vida útil del paviment.
 5. Superfície suau: Els paviments d'asfalt proporcionen una superfície continuada, suau i uniforme per a la conducció. Això és una experiència de conducció més còmoda i redueix el soroll generat pel trànsit.
 6. Reciclabilitat: L'asfalt és un material altament reciclable. Es poden reciclar i reutilitzar els materials asfàltics existents per a la construcció de nous paviments, cosa que ajuda a reduir la demanda de nous recursos i l'impacte ambiental.
 7. Cost: Els paviments d'asfalt tendeixen a ser més econòmics en comparació amb altres tipus de paviments. El cost inicial de construcció i manteniment sol ser més baix, cosa que els fa atractius per a projectes amb pressupostos ajustats.


És important destacar que, si bé els paviments d'asfalt tenen molts avantatges, també tenen limitacions i requereixen un manteniment regular per preservar-ne el rendiment i la durabilitat al llarg del temps.

Usos dels paviments d'asfalt

Els paviments asfàltics s'utilitzen en una àmplia gamma d'aplicacions per les seves característiques. Alguns dels usos comuns dels paviments asfàltics són els següents:


 • Carreteres i autopistes: Els paviments asfàltics són àmpliament utilitzats en la construcció de carreteres i autopistes de diferents mides i nivells de trànsit. Des de carreteres locals fins a autopistes d'alta velocitat, l'asfalt proporciona una superfície duradora i resistent per al trànsit vehicular.
 • Carrers urbans i residencials: Els carrers en àrees urbanes i residencials també es pavimenten amb asfalt. Proporciona una superfície llisa i còmoda per a la conducció diària i és fàcilment reparable en cas de danys o desgast.
 • Vies de vianants i ciclovies: Els paviments asfàltics també s'utilitzen per construir vies de vianants i ciclovies. Proporcionen una superfície segura i còmoda per als vianants i ciclistes, facilitant-ne la mobilitat i promovent un transport sostenible.
 • Aeroports: Els paviments asfàltics es fan servir a les pistes d'aterratge, carrers de rodatge i plataformes d'estacionament dels aeroports. L'asfalt ofereix una superfície resistent capaç de suportar el pes i el moviment de les aeronaus.
 • Àrees d'estacionament: Els estacionaments, ja siguin comercials, residencials o públics, solen estar pavimentats amb asfalt. L'asfalt proporciona una superfície duradora que pot suportar el trànsit de vehicles i facilitar la circulació i estacionament de manera segura.
 • Instal·lacions industrials: Les àrees industrials i els complexos industrials sovint utilitzen paviments asfàltics degut a la seva resistència al trànsit pesant ia les condicions de treball adverses. Aquests paviments poden suportar el moviment constant de vehicles de càrrega i maquinària pesant.
 • Àrees recreatives: Els paviments asfàltics s'utilitzen en àrees recreatives, com ara parcs, pistes d'atletisme i pistes esportives. Ofereixen una superfície adequada per a activitats esportives i recreatives, proporcionant tracció i reduint el risc de lesions.


Aquests són només alguns exemples dels usos més comuns dels paviments asfàltics. La versatilitat i les característiques favorables de l?asfalt el converteixen en una elecció popular en una àmplia gamma d?aplicacions d?infraestructura viària i urbana.

Preu dels paviments d'asfalt

El preu dels paviments d'asfalt pot variar depenent de diversos factors, com ara la ubicació geogràfica, la mida del projecte, la qualitat de l'asfalt, la mà d'obra i altres costos associats que poden canviar amb el temps i per regió.


Tot i això, per tenir una idea general, els paviments d'asfalt se solen calcular i cotitzar en funció de l'àrea a pavimentar, normalment en metres quadrats (m²). Els preus solen incloure els materials, la preparació del terreny, la compactació, el transport i la col·locació de l'asfalt, així com els costos de mà d'obra i maquinària.

Diferència entre els paviments d'asfalt i els paviments de formigó

Sovint es compara un terra d'asfalt amb un terra de formigó per tenir usos i aplicacions semblants. Tot i això, es tracta d'un greu error, perquè escollir el paviment inadequat pot incidir negativament en l'obra. Mentre que el primer forma part de la classe de paviments flexibles, el segon pertany als paviments rígids, cosa que significa que les seves propietats són diferents i no actuen de la mateixa manera.


Les principals diferències entre un paviment d'asfalt i un paviment de formigó són:


La base i el gruix

Un paviment d'asfalt necessita una base i una subbase per poder-se aplicar. Per contra, un paviment de formigó requereix una base, una subbase i un subrasant per instal·lar-se. Pel que fa al gruix, a la pavimentació asfàltica s'utilitzen 10 centímetres, ia la pavimentació amb formigó, 15 centímetres.


Els materials utilitzats

Un paviment d'asfalt es compon de l'emulsió asfàltica i de diferents agregats. En canvi, un paviment de formigó conté elements àrids, ciment i aigua, a més de reforços d'acer. D'altra banda, aquest últim necessita comptar amb juntes de dilatació per aplicar correctament.


El temps d'aplicació

Mentre que la pavimentació amb asfalt és practicable només acabada l'obra, la pavimentació amb formigó sol ocupar molt més temps i requereix l'ús de maquinària més complexa. A més, també cal crear prèviament unes estructures per instal·lar-lo, com encofrats.


La resistència

Els paviments de formigó són molt més resistents que els terres d'asfalt quant a la càrrega, el pes, la compressió, la tracció i la pluja. Així mateix, aquests últims són de tipus flexible, cosa que significa que el seu gruix és inferior a la dels paviments rígids. Poden arribar a deformar-se en suportar el pes del trànsit pesant tenint com a conseqüència principal una pèrdua de la capacitat drenant.


Per què escollir paviments d'asfalt

Hi ha diverses raons per les quals triar paviments d'asfalt pot ser una opció avantatjosa. A continuació, es presenten algunes de les raons principals per triar paviments d'asfalt:


 1. Durabilitat: Els paviments d'asfalt són coneguts per la durabilitat i la resistència. Poden suportar càrregues pesades no punxants i el trànsit constant de vehicles sense patir danys significatius. L'asfalt és un ferm flexible i es pot adaptar als moviments del sòl, cosa que ajuda a prevenir esquerdes i deformacions.
 2. Rapidesa de construcció: La construcció de paviments d'asfalt sol ser més ràpida en comparació amb altres tipus de paviments. La barreja asfàltica es pot preparar i aplicar de manera eficient, cosa que redueix el temps de construcció i minimitza les interrupcions en el trànsit.
 3. Cost efectiu: En general, els paviments d‟asfalt són una opció més econòmica en comparació amb altres tipus de paviments. Els costos de construcció i manteniment solen ser més baixos, cosa que els fa atractius per a projectes amb pressupostos limitats.
 4. Superfície suau i segura: Els paviments d´asfalt proporcionen una superfície contínua, suau i uniforme per a la conducció. Això resulta en una experiència de conducció més còmoda, redueix la fatiga del conductor i millora la seguretat viària en proporcionar una tracció millor.
 5. Manteniment i reparació senzills: En cas de danys o desgast, els paviments d‟asfalt són relativament fàcils de reparar. Les àrees danyades es poden reparar mitjançant pegats o capes addicionals d'asfalt, cosa que permet un manteniment més ràpid i menys costós en comparació amb altres tipus de paviments.
 6. Flexibilitat climàtica: Els paviments d‟asfalt són adequats per a una àmplia gamma de condicions climàtiques. Són resistents alʻaigua i poden drenar eficientment lʻaigua de pluja, evitant problemes dʻacumulació i reduint el risc de lliscaments.
 7. Reciclabilitat: L'asfalt és un material altament reciclable. Es poden reciclar i reutilitzar els materials asfàltics existents en la construcció de nous paviments, cosa que ajuda a reduir la demanda de nous recursos ia minimitzar l'impacte ambiental.


Aquestes són només algunes de les raons per les quals escollir paviments d'asfalt pot ser beneficiós. Tot i això, és important tenir en compte que cada projecte i ubicació poden tenir consideracions i requisits específics, per la qual cosa és recomanable consultar amb experts en pavimentació com Unifort per determinar la millor opció per al teu cas particular.

​Necessita conèixer més detalls sobre paviments d'asfalt?


DEMANI ASSESSORAMENT GRATUÏT ARA

​UNIFORT - Paviments industrials

Conegui els avantatges de col·laborar amb una companyia sòlida i líder en satisfacció de clients, i invertiu sense riscos.

​ASSESSORAMENT PERSONALITZAT

El nostre equip de professionals us aconsellarà els sistemes òptims de pavimentació d'acord amb les vostres necessitats reals i expectatives, sense deixar de banda els costos en el vostre benefici.

​INTERVENCIONS RÀPIDES

Pavimentacions de ràpida posada en obra i servei per minimitzar interferències amb la seva activitat operacional. Utilitzem productes i maquinària d'avantguarda, que permeten escurçar temps perquè vostè se centri exclusivament en la seva productivitat.

QUALITAT GARANTITZADA

Totes les nostres instal·lacions estan garantides, dins de la normativa vigent i regides pel nostre protocol intern de qualitat ISO 9001, auditat externament per l'organisme independent Bureau Veritas.