Paviments per a aparcaments

Reparació i rehabilitació de paviments per a pàrquings comunitaris, públics o privats mitjançant recobriments continus.

Des de pintat de terres, parets i senyalitzacions fins a la renovació integral de paviments en mal estat mitjançant l'aplicació de noves capes de rodolament. Àmplia gamma d'acabats, colors i textures per a cada necessitat.

El nostre equip tècnic-comercial es desplaçarà a les seves instal·lacions per oferir-li una solució personalitzada d'acord amb les seves necessitats i expectatives.

Paviments per a aparcaments d'aspecte impecable

Superfícies segures, resistents i de baix manteniment.

Actualment, els aparcaments es poden dissenyar per transmetre estímuls sensorials emocionalment amables com la llum, el color, l'amplitud, l'ordre, la senyalètica, el confort, la seguretat i la neteja per provocar-nos sensacions agradables. Des d'Unifort tenim una cura especial d'aquests detalls per garantir pavimentacions d'avantguarda d'acord amb el pressupost de cada client.

Els escenaris més sol·licitats pels nostres clients són:

 • Construcció de nous paviments de formigó com a suport base, opcionalment revestits amb resines acolorides tipus pintats epoxi o poliuretans antilliscants.
 • Rehabilitació de paviments antics mitjançant la creació de noves capes de rodolament mitjançant recrecits d'anivellament, asfàltics o cimentosos i posteriorment revestits amb resines poliuretàniques acolorides.

Els paviments per a pàrquings han de comptar amb un alt nivell d'exigència per poder complir la seva tasca i prestar una llarga vida en servei. Per aquesta raó, es fan amb propietats antilliscants, antiabrasives i amb una gran resistència. Segons els requeriments, es poden instal·lar amb un sistema de formigó, d'asfalt o de resines.

Els paviments per a garatges, per la seva textura adherent, proporcionen la seguretat suficient quan un vehicle circula amb els pneumàtics mullats. Aquest fet assegura una bona subjecció en circular, especialment quan es tracta de motocicletes. Són superfícies que toleren molt bé l'abrasió i el desgast, requisit necessari per a paviments de zones d'alta maniobrabilitat com a rampes i corbes.

Gràcies a les característiques dels materials emprats, els paviments per a estacionaments són resistents i flexibles. Suporten el degoteig ocasional de carburants i olis, i resisteixen les deformacions ocasionades per l'acció de les càrregues que hi actuen. Són superfícies netejables i requereixen un manteniment mínim.


Sol·liciti el seu pressupost

Assessorament personalitzat sense compromís

El nostre equip tècnic-comercial es desplaçarà a les seves instal·lacions per oferir-li una solució personalitzada d'acord amb les seves necessitats i expectatives.

SOL·LICITAR PRESSUPOSTSuperfícies contínues i flexibles de ràpida posada en servei. De baix manteniment i amb una llarga vida útil.

Característiques dels paviments per a aparcaments

Com comentàvem al princi, en tractar-se generalment d'espais freds i poc il·luminats, els paviments per a estacionaments han de tenir en consideració la cura del seu aspecte estètic. Per això, als paviments per a pàrquings s'utilitzen materials que ajuden a projectar una bona imatge i que siguin capaços de transmetre seguretat als seus usuaris. Aquest és el cas dels terres de pàrquing revestits amb resines, els acabats acolorits brillants de les quals reflecteixen molt bé la llum, creant espais ben il·luminats. A més, una bona senyalització és necessària per definir els passos de vianants de les zones de trànsit rodat, i les vies d'evacuació i punts d'extinció en cas d'incendis.

Una de les característiques principals dun paviment per a garatge és que és apte per al trànsit vehicular lleuger. Ha d'oferir la seguretat suficient perquè tant vehicles com a vianants puguin circular sense patir danys, evitant que es produeixin situacions com caigudes accidentals, relliscades o pèrdua de tracció rodada.

Sempre que se'n faci un ús adequat, els paviments per a pàrquing tenen una bona capacitat de conservació. Depenent del tipus de paviment, poden suportar mecànicament les caigudes ocasionals d'oli de motor, el líquid de combustible, els vessaments d'aigua i certs valors d'humitat per remuntador capil·lar. És per això que el nostre departament tècnic avaluarà in situ cada cas per adequar la prescripció del paviment a les necessitats particulars de cada situació.

Opcions i acabats d'un paviment per a aparcament

Hi ha 3 opcions de pavimentació per elaborar un terra per a garatge. Segons les necessitats de l'obra, hi ha múltiples opcions per donar-vos l'acabat desitjat. Les possibilitats al vostre abast són les següents:

Paviment de formigó

Capa de suport base posada directament sobre el terreny. Superfície de gran duresa capaç de resistir el pes del trànsit rodat. No es deforma per lacció de les càrregues actuants. Paviments amb acabat remolinat fi, amb la possibilitat d'incorporar un tractament superficial enduridor antipols i antiabrasiu a base de quars corindó.


Paviment de resina

Revestiment que s'aplica sobre soleres de formigó o superfícies asfàltiques existents. Aporten una capa de protecció superficial addicional al paviment de formigó de base, millorant la resistència a l'abrasió, l'estètica i la facilitat de neteja. Habitualment sol emprar-se el sistema de pintat amb resina de poliuretà, mitjançant 3 capes aplicades a rodet en color RAL amb càrregues antislip. A nivell estètic la superfície adquireix una millora important. La seva superfície, en ser polimèrica (de resines), és impermeable.


Paviment asfàltic

Ideal per instal·lar sobre superfícies de formigó antigues polsegones, sots i irregulars. S'aplica un rodament asfàltic de regulació com a capa autoportant a un gruix molt reduït de 30mm aprox. que permet no alterar amb prou feines les cotes d'acabat amb els registres existents com ara les reixes o els embornals. Es repica manualment al voltant dels lliuraments per aconseguir un bon enrasat amb el paviment, les transicions del qual queden molt dissimulades i suavitzades gairebé sense apreciar-se.

Paviment antilliscant per a garatge, resistent a l'abrasió, al desgast i als abocaments ocasionals. Fàcil de netejar i amb múltiples acabats.

Característiques dels paviments per a aparcaments amb acabat de resina

 • Paviments de gran resistència amb un comportament excel·lent davant del desgast.
 • Proporcionen una bona imatge. Són superfícies totalment llises amb la possibilitat d'aplicar diferents graus de rugositat per afegir seguretat.
 • La seva superfície de naturalesa sintètica aporta prestacions antiabrasives i antipols. Compten amb una total adherència a la base del suport, fet que, en primer lloc, els converteix en una superfície impermeable i de baixa absorció. I, en segon lloc, són terres fàcils de netejar i amb un baix manteniment.

Propietats dels paviments per a aparcaments amb acabat de resina

 • Revestiment econòmic d'alt valor estètic
 • Possibilitat de fer senyalització i numeració de places.
 • Aplicacions sense olors i de ràpid assecat.
 • Superfícies antipols molt fàcils de netejar
 • Comportament davant del foc Bfl s1
 • Possibilitat d'aportar textura amb partícules antilliscants. Resistència al lliscament Classe 1, 2 o 3
 • Ús de pintures que no groguegen

Paviments per a garatge antilliscants, resistents a l'abrasió, al desgast i als abocaments ocasionals. Són fàcils de netejar i es realitzen amb diferents acabats.

Característiques dels paviments per a aparcaments amb acabat asfàltic i slurry

 • Es tracta d'una alternativa molt més econòmica a les solucions tradicionals basades en la substitució dels paviments deteriorats o la construcció de recrecits a base de formigó remolinat, i en aquest cas el gruix major provoca tota una sèrie de sobrecàrregues importants que fan que es redueixi sensiblement la capacitat portant de lestructura i costoses modificacions en lliuraments amb arquetes, desguassos i portes per a ladequació a les cotes resultants.
 • Aquest tipus de sistema no requereix manteniment.
 • El gruix reduït (de 3 a 5 cm) contribueix a facilitar el compliment de l'alçada mínima de 2,20 m per a nova construcció, establerta per la normativa vigent. Molt sovint l'alçada lliure de les plantes inferiors sol ser força escassa, i en aquests casos això dificulta l'accés a vehicles tot terreny. El repicat perimetral d'arquetes, desguassos i portes és suficient per aconseguir unes entregues perfectes.
 • Es tracta d'una superfície contínua, flexible, acolorida i antilliscant.
 • Asfaltat en calent aplicat manualment, estès manualment mitjançant mestres i vibrocompactat.
 • La ràpida aplicació atorga a aquest sistema unes altes produccions diàries, fet que disminueix els temps d'instal·lació, reduint les molèsties ocasionades als usuaris de l'aparcament.
 • Molt resistent al trànsit rodat.
 • La posada en servei del paviment recent instal·lat és pràcticament immediata.

Aplicacions d'un paviment per a un aparcament

Algunes de les aplicacions més freqüents d'aquest tipus de paviments són:

 • Aparcaments interiors i exteriors
 • Terres per a garatges comunitaris
 • Terres per a garatges públics
 • Garatges privats particulars
 • Pàrquings exteriors de naus industrials
 • Terres per a cotxeres

FAQ's sobre paviments per a aparcaments

Per fer obres a un habitatge, un local, un edifici o un solar, cal demanar un permís a l'Ajuntament. El tipus de permís a demanar (llicència, comunicat o autorització per a actuacions durgència) depèn del lloc on es vulgui fer lobra i de la classe de treballs a realitzar. Actualment la tramitació dels expedients d'obres es poden gestionar de forma telemàtica.

Com que per fer la sol·licitud cal aportar algun tipus de documentació de l'immoble, l'habitual i el més pràctic és que ho faci directament la Propietat, assessorada pel propi Ajuntament del municipi on es trobe l'obra. Segons la zona geogràfica on es trobe l'obra, la documentació pot variar lleument. Tot i això, en el cas que prefereixi que el servei de sol·licitud i tramitació el gestionem nosaltres, no hi ha cap problema, però haurem de repercutir un petit cost addicional per la gestió.

Si cal, és clar. Replicarem un layout exacte per reproduir i respectar fidelment les mesures existents de cada plaça per evitar discrepàncies veïnals.

També realitzem treballs de pintat de parets, sostres, portes metàl·liques, baranes, treballs de paleta i guixer si així ho requereixen. D'aquesta manera nosaltres ens encarregarem de tot, facilitant tota la interlocució en un sol industrial.

En el cas de pavimentar sobre forjats, la pèrdua de càrrega portant és aproximadament de 25 kg/m² per cada centímetre de gruix. Com que aquesta solució és de capa prima (de 3 a 5 cm generalment), la pèrdua és molt inferior que amb solucions a base de pavimentacions amb formigó que requereixen gruixos superiors.

Com que habitualment els accessos als garatges disposen d'alçades i amplades limitades, l'entrada del material es fa amb màquina Bobcat i l'estès és manual. En casos amb bons accessos o superfícies grans i amples, l'estès es fa amb una màquina estenedora petita. La comptactació la duu a terme un corró vibratori compactador de 650 kg.

En absolut. Aquesta solució permet pavimentar sobre suports deteriorats existents, per la qual cosa s'abarateix considerablement la inversió a causa de l'estalvi del cost de la demolició i la gestió de residus. Demolir el sòl actual, implica una execució d'obres molt més cara, complexa, duradora, polsosa i sorollosa, causant importants incomoditats acústiques i vibracions als veïns pels martells percutors i per l'extracció de les runes per transportar-los a l'abocador.

La solució és ben fàcil. Es realitza un repicat perimetral a l'element a lliurar per mantenir la cota zero actual a tots els punts singulars. Aquest fet suposa un gran estalvi dadequació de cotes encara que en alguns casos concrets, sí que és recomanable aixecar-los per lliurar el paviment a cota zero de paviment acabat.

Alguns dels avantatges més destacats dels paviments per a aparcaments són:

 • Gran resistència: Els paviments per a aparcaments suporten molt bé el trànsit rodat vehicular.
 • Assegurances: Eviten situacions perilloses produïdes per relliscades, caigudes accidentals i pèrdues d'adherència rodada.
 • Antilliscants: És possible aplicar diferents graus de rugositat a un terra antilliscant de pàrquing per aconseguir l'adherència òptima sobre la superfície.
 • Neteja fàcil: Els materials amb què estan construïts els paviments per a pàrquing garanteixen una superfície pulcra, llisa i senzilla de netejar.
 • Baix manteniment: La cura és mínima si es manté adequadament. A més, el preu de reparació també és molt reduït.
 • Estètics: Poden aplicar-se amb acabats decoratius personalitzats per donar-los un toc de color, calidesa i més lluminositat.
 • Duradors: La seva condició de paviments rígids o flexibles en funció del si són cimentosos o asfàltics, els confereix una llarga vida útil en servei.
 • De ràpida aplicació: La seva fàcil instal·lació incrementa els rendiments diaris, cosa que alhora suposa un estalvi econòmic.

Els paviments per a aparcaments solen rehabilitar-se de dues maneres. En paviments antics amb superfícies de formigó resistents, es duen a terme les tasques de reparació i preparació del suport. Tot seguit es pot optar per la instal·lació d'un morter de ciment i posteriorment una resina de segellat. En paviments antics amb superfícies de formigó poc compentents, es duu a terme un asfaltat mitjançant un rodament en calent de regulació, autoportant, i posteriorment se segella amb un slurry en color negre. Es pot fer de color, però com que el slurry és molt abrasiu, és recomanable utilitzar el color negre. En cas de voler una superfície acolorida, es pot acabar amb un sistema de pintat a base de poliuretà alifàtic en color RAL per adaptar l'estètica a tot tipus d'expectatives.

En funció dels requisits estètics, els paviments per a pàrquings es poden elaborar amb sistemes diferents:

 • Asfalt: Rodades asfàltiques molt resistents realitzades en calent que garanteixen una llarga vida en servei. No necessiten manteniment i són la solució ideal per a superfícies de formigó antigues o deteriorades. S'apliquen en capa fina, de 3 cm de gruix.
 • Formigó polit: Tractament addicional al remolinat mitjançant el qual s'obtenen superfícies llises i brillants. S'utilitzen a interiors.
 • Formigó remolinat: Es caracteritza per ser més aspre i porós que el formigó polit.
 • Resina epoxi: És un tipus de recobriment acolorit que actua a manera de segellat del formigó. Molt resistent a l'abrasió.
 • Resina de poliuretà: Recobriment amb una alta tolerància als raigs ultraviolats, a les altes temperatures ia les ratllades en ser més elàstic que l'epoxi. Suporta bé l'estrès mecànic i químic. Tot això ho converteix en el material ideal per a paviments interiors i exteriors.

Per obtenir el preu d'un terra de garatge és difícil establir una correlació estable entre preu/m2. Dependrà de la quantitat de metres quadrats, de la ubicació de l'obra, de l'estat de conservació del suport existent, del sistema elegit quant a material, nombre de capes necessàries i colors, textura d'acabat, layout de senyalització a reproduir, etc. Per això és crucial fer una avaluació tècnica prèvia per considerar tots aquests factors i poder presentar al client una cotització a mida.

Un paviment de garatge realitzat amb un sistema d'asfalt gairebé no requereix manteniment. Mitjançant la realització de neteges rutinàries amb els mitjans adequats sol ser suficient.

Serveis complementaris

Veure tots els serveis

Paviments relacionats

Veure tots els paviments

​UNIFORT - Paviments industrials

Conegui els avantatges de col·laborar amb una companyia sòlida i líder en satisfacció de clients, i invertiu sense riscos.

​ASSESSORAMENT PERSONALITZAT

El nostre equip de professionals us aconsellarà els sistemes òptims de pavimentació d'acord amb les vostres necessitats reals i expectatives, sense deixar de banda els costos en el vostre benefici.

​INTERVENCIONS RÀPIDES

Pavimentacions de ràpida posada en obra i servei per minimitzar interferències amb la seva activitat operacional. Utilitzem productes i maquinària d'avantguarda, que permeten escurçar temps perquè vostè se centri exclusivament en la seva productivitat.

QUALITAT GARANTITZADA

Totes les nostres instal·lacions estan garantides, dins de la normativa vigent i regides pel nostre protocol intern de qualitat ISO 9001, auditat externament per l'organisme independent Bureau Veritas.