Catàleg

SERVEIS COMPLEMENTARIS A LA PAVIMENTACIÓ


Reparació de paviments

Ultrarràpides Duradores


VEURE SERVEI

Reparació de juntes

Especialistes Ultrarràpides Duradores


VEURE SERVEI

Senyalització d'aparcaments

Duradora Ràpid assecat


VEURE SERVEI

Senyalització industrial

Duradora Ràpid assecat


VEURE SERVEI

Neteja de paviments industrials

Brillant Antilliscant


VEURE PAVIMENT

Formigó polit

Alta resistència Fàcil neteja Baix manteniment


VEURE PAVIMENT

Anivellació i subbaseVEURE SERVEI

Formigó remolinat

Bona planimetria Antilliscant Durador Alta resistència


VEURE PAVIMENT

Formigó polit

Alta resistència Fàcil neteja Baix manteniment


VEURE PAVIMENT

Pintat de paviments de resina epoxi

Antipols Fàcil neteja Econòmic


VEURE PAVIMENT

Paviments de resina epoxi multicapa

Alta resistència Antilliscant Higiènic Personalitzable


VEURE PAVIMENT

Paviments de resina epoxi multicapa quars color

Alta resistència Antilliscant Higiènic Decoratiu


VEURE PAVIMENT

Paviments de poliuretà ciment

Alta resistència Resistència tèrmica Resistència química Higiènic


VEURE PAVIMENT

Paviments de resina epoxi autoanivellants

Alta resistència Superfície llisa Fàcil manteniment Higiènic


VEURE PAVIMENT

Altres

Paviments asfàltics per a exteriors industrials

Ràpida aplicació Antilliscant Alta resistència Fàcil manteniment


VEURE PAVIMENT

Morter polimèric cimentós autoanivellant

Trànsit moderat Regularització de la base


VEURE PAVIMENT

Lloseta antiàcida de gres industrial

Alta resistència Antibacterià Higiènic Fàcil neteja


VEURE PAVIMENT

Paviments de magnesita

Alta resistència Bona planimetria Decoratius Fàcil neteja


VEURE PAVIMENT

Formigó desactivat

UrbàDecoratiuAlta resistènciaSense manteniment


VEURE PAVIMENT

Formigó ratllat

ExteriorAntilliscantAlta resistènciaDecoratiu


VEURE PAVIMENT

Formigó oxidat

ExteriorEconòmicDuradorDecoratiu


VEURE PAVIMENT

Formigó acolorit

ExteriorAlta resistènciaDuradorDecoratiu


VEURE PAVIMENT

Paviments per a aparcaments

Alta resistènciaAntilliscantBaix mantenimentDurador


VEURE PAVIMENT

Rampes d'aparcaments

Alta resistènciaAntilliscantAntipolsBaix manteniment


VEURE PAVIMENT

Accessos exteriors comunitaris

Alta resistènciaAntilliscantRàpida instal·lacióDecoratiu


VEURE PAVIMENT

PAVIMENTS ESPORTIUS


Paviments per a pistes esportives

Alta resistència Antilliscant Baix manteniment


VEURE PAVIMENT

Formigó desactivat

Residencial Decoratiu Alta resistència Sense manteniment


VEURE PAVIMENT

Carril bici

AntilliscantDuradorDuradorSense manteniment


VEURE PAVIMENT

Reductors de velocitat

Alta resistènciaAntilliscantRàpida aplicacióSense manteniment


VEURE PAVIMENT

​UNIFORT - Paviments industrials

Conegui els avantatges de col·laborar amb una companyia sòlida i líder en satisfacció de clients, i invertiu sense riscos.

​ASSESSORAMENT PERSONALITZAT

El nostre equip de professionals us aconsellarà els sistemes òptims de pavimentació d'acord amb les vostres necessitats reals i expectatives, sense deixar de banda els costos en el vostre benefici.

​INTERVENCIONS RÀPIDES

Pavimentacions de ràpida posada en obra i servei per minimitzar interferències amb la seva activitat operacional. Utilitzem productes i maquinària d'avantguarda, que permeten escurçar temps perquè vostè se centri exclusivament en la seva productivitat.

QUALITAT GARANTITZADA

Totes les nostres instal·lacions estan garantides, dins de la normativa vigent i regides pel nostre protocol intern de qualitat ISO 9001, auditat externament per l'organisme independent Bureau Veritas.