Paviments de resina


El formigó és el material més utilitzat per a la realització de paviments. Les seves característiques de fàcil elaboració, posada en obra i la seva relació prestacions-cost encara no han estat superades. És capaç de transmetre les càrregues que rep del terreny de manera molt favorable i el seu comportament final és molt adequat.


No obstant això, la funcionalitat del formigó com a terminació dels paviments industrials no és tan bona, ja que presenta alguns problemes com impermeabilitat reduïda, baixes resistències químiques, estètica poc adequada, resistència a l'abrasió no gaire elevada, dificultat de neteja i poca higiene. Per aquests problemes i algunes situacions més específiques i ocasionals hi ha la necessitat de buscar un altre tipus de solucions. Una de les més habituals, a causa del bon comportament, és l'ús dels sistemes de revestiments continus a base de resines sintètiques.

Descobreixi el nostre catàleg de paviments industrials

Els paviments continus de resines són els millors sistemes provats per aconseguir superfícies contínues innòcues i resistents. Depenent de les característiques de cada procés, hi ha sistemes de recobriments adequats per mantenir en condicions òptimes les àrees de treball sense afectar la productivitat.


Sobre els paviments de les indústries se suporta i integra tota la cadena productiva, els processos de la qual solen generar arrossegament, trànsit rodat, impactes, temperatures extremes, abocaments químics o orgànics corrosius i putrefactes o alts nivells d'humitat, entre d'altres. Per això, els sòls de resina constitueixen una protecció excel·lent de les superfícies que satisfan magistralment els requisits i exigències actuals com resistències tèrmiques, químiques o mecàniques, a més de prestar una especial cura a aspectes fonamentals com la higiene, la impermeabilitat, l'absència de pols i la seguretat operacional antilliscant del personal.

Paviments de poliuretà ciment


VEURE PAVIMENT

Paviments de resina epoxi autoanivellant


VEURE PAVIMENT

Pintat de paviments de resina epoxi


VEURE PAVIMENT

Paviments de resina epoxi multicapa


VEURE PAVIMENT

Paviments de resina epoxi multicapa quars color


VEURE PAVIMENT

Paviments per a aparcaments


VEURE PAVIMENT

Què són els paviments de resines?

Un paviment continu de resines és un recobriment superficial polimèric aplicat una base estable aplicat en estat semilíquid. La combinació d‟aquest material de naturalesa termoestable amb un agent catalitzador dóna lloc a un element impermeable, antilliscant, durador i molt resistent físicament i químicament. Un terra de resina té un aspecte brillant, setinat o mat i es pot personalitzar el to de color en funció de la carta RAL, raó per la qual és tan atractiu visualment i per la qual ha crescut en popularitat en els darrers anys.


Els paviments de resines són un recobriment que actua com una protecció superficial en paviments continus i que estalvien la necessitat de projectar juntes. Tot i tenir el seu origen com a paviments industrials, avui dia es presten per a molts camps d'aplicació com per exemple, per a aparcaments i superfícies comercials. Són superfícies que ofereixen prestacions immillorables i s'executen en un període de temps molt breu.

Característiques

Els paviments de resines són superfícies molt versàtils que s'adapten fàcilment a gairebé qualsevol entorn. Per les seves propietats compten amb una extensa sèrie de beneficis que els fan més aptes que altres opcions amb les mateixes prestacions.


Entre les seves múltiples característiques, les que destaquen més dels paviments de resina són:


 • Revestiments: S'apliquen sobre paviments existents, per la qual cosa no cal eliminar el paviment actual.
 • Continus: Són superfícies contínues sense juntes, buits ni desnivells.
 • Econòmics: Tenen un cost assequible. D'altra banda, el fet de no haver de retirar el paviment actual els fa una opció encara més atractiva.
 • Resistents: Suporten molt bé l'acció dels fenòmens físics i químics, per la qual cosa el pes del trànsit intens, les abrasions i els abocaments de substàncies causen un impacte fins i tot menor que el que provoquen al formigó.
 • Antilliscants: Eviten els lliscaments i les caigudes accidentals.
 • Aïllants: Aïllen tant acústicament com tèrmicament.
 • Antipols: Com que es tracta de superfícies planes i sense juntes, l'acumulació de partícules és menor que en altres solucions de pavimentació similars.
 • Ignífugs: Ideal per a zones amb materials inflamables o on la probabilitat de patir incendis sigui elevada.
 • Impermeables: Es poden utilitzar tant en ambients secs com humits.
 • Fàcil manteniment: Netejar la brutícia és una cosa senzilla, fàcil i ràpida. Només cal utilitzar un detergent neutre i un fregat industrial.
 • D'aplicació ràpida: S'executen en molt poc temps, de forma molt senzilla i n'hi ha que no generen olor, cosa que els converteix en una opció ideal per a empreses que necessiten renovar grans superfícies com més aviat millor.
 • Estètics: El seu acabat pot ser brillant, mat o setinat i lluir una impactant tonalitat de colors escollint entre qualsevol opció de la carta RAL.

Aplicacions

A més de les grans propietats, els paviments de resines són una opció ideal quant a la reparació de paviments deteriorats. No cal eliminar el paviment existent, fet que abarateix considerablement el cost de la seva realització.


Els paviments de resines són aptes tant per a interiors com per a exteriors. Algunes de les aplicacions més comunes són:


Paviments de resina per a exterior

 • Zones industrials
 • Zones amb trànsit lleuger i pesat
 • Aparcaments exteriors


Paviments de resina per a interior

 • Magatzems
 • Fàbriques
 • Indústria alimentària, cuines…
 • Garatges
 • Hospitals
 • Laboratoris i indústria farmacèutica
 • Tallers
 • Locals comercials
 • Oficines

Tipus de paviments de resina

Un paviment de resina pot ser una solució molt adequada, ja que té una gran multitud d'acabats possibles. A UNIFORT treballem amb els sistemes més demandats i pensant sempre en les necessitats dels nostres clients.

Si no sabeu quina és més recomanable per al seu negoci, recordeu que com a experts en pavimentació podem assessorar-lo sempre que ho desitgi.

Pintat de paviments de resina epoxi

Paviment segellant protector a base de pintura de resina pura epoxídica o de poliuretà, antipols i de fàcil neteja que proporciona molt bona imatge. Solució de baix cost i alt valor estètic, ideal per a una renovació ràpida i unes sol·licitacions mitjanes.

VEURE PAVIMENT

Paviments de resina epoxi multicapa

Revestiment de resina de gruix baix i sense juntes, d'alta resistència mecànica i química. Amb acabats brillants, setinats o mats i antilliscants amb la possibilitat de diferents graus de rugositat.

VEURE PAVIMENT

Paviments de resina epoxi multicapa quars color

Revestiment de resina de baix gruix per a superfícies sense juntes amb acabats antilliscants i decoratius mitjançant àrids acolorits.

VEURE PAVIMENT

Paviments de resina epoxi autoanivellants

Revestiments de resina d'alta resistència mecànica amb acabats llisos fàcils de mantenir, netejar i desinfectar.

VEURE PAVIMENT

Paviments de poliuretà ciment

Revestiments de resina de poliuretà ciment híbrid tricomponent d'alta resistència per a condicions de servei extremes.

VEURE PAVIMENT

Paviments per a aparcaments

Superfícies contínues i flexibles de ràpida posada en servei. De baix manteniment i amb una llarga vida útil.

VEURE PAVIMENT

Preu dels paviments de resina

El preu d'un paviment de resina varia segons el sistema escollit.


Perquè el cost de realitzar un paviment de resina no s'elevi més del desitjat, prèviament s'acostuma a fer una bona feina de preparació del suport corregint irregularitats, arreglant els enfonsaments o danys significatius, sanejant la superfície, etc. Posteriorment, mitjançant un desbastat mecànic s'obren els porus del formigó per aconseguir un ancoratge correcte de la resina sobre el substrat. D'aquesta manera s'optimitza la quantitat de material que cal utilitzar i, en conseqüència, el preu final del projecte.


En segon lloc, per calcular el preu del paviment de resina cal considerar factors com la superfície a pavimentar, el cost dels materials utilitzats, la mà d'obra necessària, la ubicació del projecte, i els condicionants a combatre com humitats, prestacions, etc. . Bàsicament, cal tenir en compte totes les variables que puguin afectar més o menys el resultat del projecte, de les quals dependran els treballs de pavimentació i l'increment sobre el preu final.


Com a preu mitjà de referència, un paviment de resina utilitzant un sistema de pintat pot costar entre 8 i 14 euros per metre quadrat. I quant als altres tipus de sistemes de pavimentació amb resina, ronden aproximadament entre els 24 i els 45 euros per metre quadrat.

Diferència entre els paviments d'epoxi i els paviments de poliuretà

Tot i que els paviments epoxi són més coneguts, no sempre són els més adequats per a qualsevol situació. En el moment d'iniciar una obra és important fer una bona anàlisi de l'aplicació que tindrà el terra i les accions a les quals es veurà sotmès el revestiment, ja que en dependrà l'ús d'un tipus de resina o un altre per garantir que es cobreix el màxim de necessitats i es minimitzen els desavantatges. D'altra banda, conèixer les bondats i les deficiències de cada material és fonamental per escollir la millor opció.


A continuació, us expliquem les diferències més destacades entre la resina epoxi i la resina de poliuretà:


Característiques de la resina epoxi

 • Millor adherència: En comptar amb unes característiques físiques superiors, ofereix una millor estabilitat i unió entre les capes del revestiment, sent més recomanable per anivellar la superfície o per cobrir esquerdes.
 • Més resistència física: La resina epoxi no es deforma tan fàcilment i tolera millor les càrregues, els impactes i les abrasions.
 • Molt més brillant: Ofereix un aspecte estètic més atractiu amb colors mat.
 • Més fàcil de treballar: El seu procés daplicació és més fàcil i es maneja millor en ambients humits.

Característiques de la resina de poliuretà

 • Color més estable que no es deteriora amb lefecte de la radiació solar
 • Major resistència química
 • Millor resistència als canvis de temperatura
 • Major tolerància a les baixes temperatures
 • Més flexibilitat


Moltes vegades, s'utilitza un sistema híbrid de resina epoxi i de poliuretà per tal de comptar amb un acabat més òptim. En combinar les seves característiques tècniques, se sumen els avantatges i es redueixen els punts febles de cadascuna, fent que el resultat sigui més resistent i durador. Tot i això, la solució més recomanable és conèixer sempre en profunditat l'ús que es farà del paviment de resina i els impactes que haurà de suportar. D'aquesta manera és possible determinar amb certesa si serà una bona inversió.

Paviment continu de resina exterior

El problema principal d'exposar un paviment de resina a l'aire lliure és que està molt condicionat a les inclemències meteorològiques. Per això, l'acció de la radiació solar tendeix a groguejar-ho amb el temps. Per aquesta raó, és més freqüent aplicar-lo en un espai interior perquè conservi totes les seves propietats, encara que també hi ha sistemes pensats per a exterior, com els revestiments amb poliuretans alifàtics.


Per què triar paviments de resines

Els paviments de resina són revestiments molt resistents que compten amb grans capacitats tècniques i uns acabats visualment molt atractius. En poder aplicar-se sobre el paviment existent, se'n redueix considerablement el cost d'aplicació perquè no cal eliminar la superfície actual. A més, protegeixen el paviment d'una extensa multitud de fenòmens allargant la seva vida útil durant molts anys. Per aquestes raons són una solució de pavimentació de referència al sector industrial i que a poc a poc guanya terreny en altres camps, cosa que significa una bona inversió tant a curt com a llarg termini per a qualsevol negoci en no haver de preocupar-se en excés per renovar el paviment del centre d'activitat comercial.

​Necessita conèixer més detalls sobre paviments de resina?


DEMANI ASSESSORAMENT GRATUÏT ARA

​UNIFORT - Paviments industrials

Conegui els avantatges de col·laborar amb una companyia sòlida i líder en satisfacció de clients, i invertiu sense riscos.

​ASSESSORAMENT PERSONALITZAT

El nostre equip de professionals us aconsellarà els sistemes òptims de pavimentació d'acord amb les vostres necessitats reals i expectatives, sense deixar de banda els costos en el vostre benefici.

​INTERVENCIONS RÀPIDES

Pavimentacions de ràpida posada en obra i servei per minimitzar interferències amb la seva activitat operacional. Utilitzem productes i maquinària d'avantguarda, que permeten escurçar temps perquè vostè se centri exclusivament en la seva productivitat.

QUALITAT GARANTITZADA

Totes les nostres instal·lacions estan garantides, dins de la normativa vigent i regides pel nostre protocol intern de qualitat ISO 9001, auditat externament per l'organisme independent Bureau Veritas.