Pintat de paviments de resina epoxi

Pintats epoxi econòmics per a paviments de naus industrials. Solucions antipols i de fàcil neteja per transmetre una imatge molt bona. Solucions de ràpida posada en obra i servei. Consulti'ns ara!

El nostre equip tècnic-comercial es desplaçarà a les seves instal·lacions per oferir-li una solució personalitzada d'acord amb les seves necessitats i expectatives.

Terres de resina epoxi per a paviments industrials

Revestiments epoxi de fàcil neteja. Solució econòmica. Aspecte brillant.

Cada cop és més habitual que la indústria requereixi de superfícies que no generin pols, que siguin fàcils de netejar i que causin una bona imatge. Quan el trànsit rodat és un trànsit mitjà, és freqüent recórrer a solucions a base de pintura epoxi o de poliuretà com a segellant per obtenir paviments impermeables i antilliscants.

Pintar un paviment amb un material epoxi o poliuretà és una solució bàsica, senzilla, ràpida d'executar i econòmica, amb la qual s'aconsegueixen acabats llisos de fàcil neteja, esterilització i descontaminació. Aquests sistemes afegeixen una resistència correcta a l'abrasió, especialment les pintures epoxi amb alt contingut en sòlids, amb la possibilitat d'obtenir acabats antilliscants i colors en tota la gamma de la carta RAL. S'apliquen com a protecció antipols de superfícies de formigó exposades a desgast per fricció, com ho són naus industrials o pàrquings, així com protecció anticorrosió com a recobriments interiors de tancs, dipòsits i parets especialment en indústria alimentària.

En cas de voler optar per una prestació superior, el sistema que precedeix el pintat epoxi és el paviment continu multicapa, tant en la variant monocolor com en quars color.


Sol·liciti el seu pressupost

Assessorament personalitzat sense compromís

El nostre equip tècnic-comercial es desplaçarà a les seves instal·lacions per oferir-li una solució personalitzada d'acord amb les seves necessitats i expectatives.

SOL·LICITAR PRESSUPOSTCARTA DE COLORS

Sistema econòmic per al segellat de superfícies de formigó a base de pintura epoxídica o de poliuretà, antipols i de fàcil neteja. 

Solució bàsica però molt funcional, de gran valor estètic i a preus molt competitius.

Característiques dels paviments de resina epoxi

Els paviments de resina epoxi aporten molts beneficis gràcies a les grans capacitats que disposa el material. Són capaços de resistir diversos agents externs com olis, greixos, dissolvents, etc. A més, la seva capacitat impermeable fa que la superfície sigui molt fàcil de netejar.

La pintura epoxi bicomponent està composta per dos components, la base i el catalitzador anomenat també activador o enduridor. Quan es barregen, es produeix una reacció química que té com a resultat l'enduriment de la mescla. Segons els requeriments de l'obra així com de l'acabat, també hi ha pintures amb materials alternatius que també poden ser adequats com la resina poliuretànica, poliaspàrtica, de metacrilat, poliurees en fred…

L'aplicació d'un sistema de pintura epoxi és un mètode bàsic i d'aplicació ràpida. El resultat dóna lloc a un paviment amb un color sòlid i de textura homogènia molt fàcil de netejar. Gràcies a les seves propietats, la pintura epoxídica també és coneguda com a pintura antipols. La raó és que en filmificar, segella el porus capil·lar superficial del formigó i impedeix que aparegui pols en suspensió davant del desgast per fricció, un fenomen perniciós molt recurrent en paviments de formigó.

Beneficis dels paviments de resina epoxi

 • Revestiment bàsic i econòmic, de gran valor estètic.
 • Possibilitat de fer senyalitzacions per marcar i distingir zones.
 • Aplicacions sense olors i de ràpid assecat.
 • Superfícies antipols molt fàcils de netejar.
 • Comportament davant del foc Bfl s1.
 • Possibilitat d'aportar textura personalitzada amb partícules antilliscants. Resistència al lliscament Classe 1 o 2.
 • No groguegen.
 • Aplicacions: Naus industrials, aparcaments, locals comercials...

Sistemes de pintura

Recobriment segellador de protecció de color, d'entre 0,2 a 1 mm de gruix, que no modifica substancialment la textura del suport millorant la resistència al trànsit lleuger, aparença i facilitat de neteja. Aquí destaquen la pintura epoxi per a terres i la pintura de poliuretà. Alguns dels sistemes que apliquem són:

 • Pintura epoxi base aquosa: Resina epoxi a base aquosa de 2 components, de baixa viscositat. Aquest sistema està indicat pels mateixos usos que l'epoxi sense dissolvent.
 • Pintura epoxi amb dissolvent: Resina epoxi bicomponent, de baixa viscositat. òptim per a suports de formigó interior.
 • Pintura epoxi sense dissolvent: Resina epoxi/amina de 2 components, de baixa viscositat. Aquest sistema és ideal per al revestiment de sistemes industrials, com a paviments de pàrquings, fàbriques, magatzems, etc...
 • Pintura de poliuretà amb dissolvent: Resina de poliuretà alifàtica de 2 components, de baixa viscositat. Efectiu en suports de formigó tant interiors com a exteriors.
 • Pintura poliaspàrtica: També coneguda com a poliurea en fred, autoimprimant, bicomponent, pràcticament inolor, d'excel·lents resistències a intempèrie i ràpid curat, la qual cosa permet una ràpida posada en servei fins i tot a temperatures sota zero.
 • Pintura de poliurea en fred: La poliurea freda forma una membrana contínua, impermeable i elàstica amb excel·lent resistència a la tracció i al desgast i de curt temps de curat.
 • Pintura de metacrilat: Resina de metacrilat de 2 components, de baixa viscositat. Aquest sistema és ideal per al revestiment de sistemes industrials on es requereixi una posada en servei ultra ràpida.

Composició del sistema de pintat de paviments

Detall de l'estructura del sistema (de dalt a baix):

 • 3a capa: Capa de segellat/finició amb resina epoxi bicomponent pigmentada.
 • 2a capa: Capa de resina epoxi bicomponent pigmentada.
 • 1a capa: Imprimació epoxi - Capa de pont d'unió pigmentada.
 • Substrat preparat mecànicament: (Granallat o diamantat)

(Acabats amb textures opcionals per aconseguir una lleugera propietat antilliscant mitjançant l'ús d'àrids silicis, microesferes de vidre o additius antislip. Colors RAL)

Mostra 3D d'un sistema de tres capes per a un paviment pintat amb resina epoxi.

Aplicacions de paviments de resina epoxi

Les aplicacions de paviments de resina epoxi solen ser sobre suports de formigó que es troben en un estat de conservació acceptable. Alguns dels llocs més habituals on s'apliquen sistemes de pintura epoxi són:


Indústria en general, especialment alimentària, química, farmacèutica i tèxtil
Naus industrials, fàbriques i magatzems
Locals comercials

Pàrquings (Aparcaments públics, comunitaris i particulars)

Recobriments interiors anticorrosió de tancs i dipòsits
Paviments esportius

Acabats estètics per a terres de resina epoxi

Els terres de resina epoxi poden comptar amb un acabat texturitzat llis o rugós, aconseguint en aquest cas una superfície antilliscant. Segons el material que s'utilitzi, es pot atorgar a la superfície un grau de rugositat específic mitjançant l'addició de càrregues de granulometria controlada perquè proporcionin més o menys adherència. o per complir amb un requisit normatiu específic.

Els paviments pintats transmeten un entorn cuidat, net, bona reflexió d'il·luminació especialment si els seus acabats són brillants, i una sensació molt positiva i agradable tant pel personal intern com si hi acudeixen visites externes.

FAQ's sobre paviments de resina epoxi

Un sistema de pintura és un recobriment que s'aplica sobre un paviment per donar-li més protecció superficial. Mitjançant la realització de diverses capes successives, habitualment aplicades amb rodet, se segella la superfície per aportar-li prestació antipols millorant el comportament davant del desgast per fricció (abrasió) i li confereixen altres qualitats que l'ajuden a conservar-se millor en el temps, com a facilitat de neteja i descontaminació.

Tot i que hi ha altres tipus de pintura, els materials més utilitzats per a protecció de formigó són la pintures epoxi i la pintures de poliuretà.

Un sistema de pintura aporta una protecció addicional al paviment que el protegeix de factors externs, com per exemple, de les abrasions produïdes pel rodament del trànsit vehicular o de les corrosions ocasionades per certs abocaments de productes químics.

Aplicar paviments de resina epoxi a superfícies industrials ajuda a prolongar la longevitat d'un paviment reduint a llarg termini el cost del manteniment. Contribueix a una millora del seu estat de conservació, queda millor protegit per afrontar futurs deterioraments i evitar la penetració de líquids per capil·laritat a l'interior suport de formigó, sense oblidar la gran millora estètica obtinguda.

Alguns dels avantatges més destacats dels paviments de resina epoxi són:

 • Alta resistència: La superfície adquireix més tolerància al desgast, a la fricció, a les abrasions ia les corrosions. També és capaç de suportar el pes del trànsit lleuger, els canvis bruscos de temperatura i actua com a aïllant elèctric.
 • Bona adherència: La possibilitat d'obtenir acabats rugosos permet que el paviment adquireixi propietats antilliscants.
 • Impermeable: impedeix el pas de l'aigua i la penetració de líquids i humitats de l'exterior cap a l'interior del suport.
 • Molt personalitzable: Mitjançant un sistema de pintura amb material epoxi és possible escollir entre una gran varietat de colors amb un acabat brillant, setinat o mat.
 • Fàcil de netejar: El sistema de pintura dissimula les juntes, prèviament segellades, i transforma el terra en un paviment la superfície del qual és higiènic i uniforme. Escombrar i fregar per eliminar l'acumulació de brutícia es torna una tasca molt senzilla amb els sistemes adequats.
 • Ràpid i econòmic: La instal·lació de terres de resina epoxi és un procés sorprenentment ràpid. S'aplica en unes poques hores i el cost és molt assequible, sent el sistema més bàsic, i per tant més barat en comparació amb altres recobriments de més capacitat i prestació.
 • Gran longevitat: Pintar un paviment amb material epoxi i un bon ús, garanteix un excel·lent resultat durant uns anys.

Els terres de resina epoxi poden ser una bona solució per a zones de trànsit mitjà on es requereixi una bona imatge. Els components del sistema de pintura resisteixen molt bé els canvis moderats de temperatura, abrasió, corrosió i fricció al desgast per ús. Aquestes qualitats el converteixen en un sistema d'aplicació molt versàtil, per això els paviments de resina epoxi són especialment idonis per a naus industrials, fàbriques, magatzems o aparcaments.

També és bona idea pintar els paviments abans que poguessin quedar exposats a olis, lubricants o trepants. Aquest és el cas, per exemple, de centres de mecanitzat o tallers mecànics. Si els suports de formigó es contaminen severament amb aquests agents abans de ser pintats, en fer-ho la vida en servei de pot quedar limitada. En aquests casos es recomanen altres tipus de solucions de pavimentació més transpirables.

L'epoxi és un material incolor i d'aspecte brillant que es caracteritza per tenir una bona penetració i cobriment. En sistemes de pintura, es poden pigmentar i aplicar amb una brotxa, un corró o una pistola airless sense necessitat de ser diluït. És recomanable utilitzar-lo amb temperatures superiors als 12ºC i mirant d'evitar que hi hagi humitat excessiva.

Passos per aplicar terres de resina epoxi:
Per aconseguir una superfície ben treballada, cal utilitzar productes d'altes prestacions amb unes condicions òptimes d'aplicació. D'altra banda, també és fonamental tenir en compte tots els paràmetres que intervenen a l'obra, com ara:

 1. L'estat del suport
 2. La humitat ambiental i residual del suport
 3. El temps d'aplicació
 4. La temperatura aplicable

Un cop considerats aquests aspectes, els passos per executar un sistema de pintures epoxi són:

 1. Preparació del suport: Previ tractament de juntes, fissures, reparacions i realització de la capa de regulació/anivellació per allisat superficial en cas necessari. En cas de pintar suports de formigó, aquest ha d'estar totalment sanejat, net i sec. La humitat no pot excedir en cap cas el 4% per a bases solvents o del 6% per a bases aquoses.
 2. Imprimació del suport: Aplicació de la capa de pont d'unió per a un ancoratge adequat, fixació i adhesió entre el suport i la pintura.
 3. Aplicació de la capa de segellat: Realització de dues a tres capes de pintura. Es pot aplicar amb rodet, brotxa o pistola airless.
 4. Fase d'assecat: Temps variable en funció de la temperatura i la humitat ambiental. Tot i que les pintures solen entrar en servei a les 24h de la seva aplicació, el curat químic complet se sol obtenir després de 7 dies.

Els terres de resina epoxi comporten un manteniment molt senzill. Per conservar-los, només cal fer una neteja freqüent del paviment amb una màquina fregadora estàndard per a paviments i detergents neutres o alcalins neutres de pH proper a 7, seguits d'esbandida. En el cas de requerir una neteja de xoc, es poden fer neteges tècniques profundes per a la recuperació dels paviments.

Es pot aconseguir una recuperació notable del paviment aplicant cada dos o tres anys, o més sovint si es considera necessari, una mà de vernís de poliuretà alifàtic incolor.

Encara que els recobriments polimèrics es troben prou curats per ser trepitjats en 24 hores, les seves prestacions completes s'aconsegueixen als 7 dies. Com més es pugui respectar el curat, més se'n redueix en gran mesura el deteriorament inicial. Evitar lús de maquinària que arrossegui pesos pel paviment. La resistència al ratllat no és il·limitada i l'arrossegament d'un palet carregat produeix unes forces d'abrasió que poden provocar el ratllat. Per això, s'han de protegir les zones on es fan obres o reparacions, ja que sol ser inevitable l'arrossegament d'elements com escales, maquinària pesant o similars.

La caiguda de cigarrets o elements incandescents al paviment poden provocar taques groguenques difícils de recuperar. Protegir les zones on es realitzin soldadures o accions similars.

En general, la resistència a dissolvents, àcids i bases és especialment bona, però no és universal. Si es produeix algun vessament d'un producte que pogués atacar el paviment s'hauria d'assecar amb sorra i eliminar-se com més aviat millor.

En cas que hi hagi un deteriorament generalitzat, potser caldrà aplicar una o diverses noves capes de segellat.

Projectes relacionats

Veure tots els projectes

Paviment pintat amb resina epoxi per a una nau

Pintat del paviment a CristalerÍa y Aluminio Iceland SL. Experts al sector del vidre i alumini des del 1991, amb nova seu a La Garriga.


VEURE PROJECTE

Paviment pintat amb resina epoxi i senyalització per a un magatzem industrial

 Realització d'un paviment a base d'un sistema de pintat amb epoxi i posterior marcatge del terra per al magatzem industrial de Thor Especialidades, a Castellgalí (Barcelona).


VEURE PROJECTE

Serveis complementaris

Veure tots els serveis

Paviments relacionats

Veure tots els paviments

​UNIFORT - Paviments industrials

Conegui els avantatges de col·laborar amb una companyia sòlida i líder en satisfacció de clients, i invertiu sense riscos.

Assessorament personalitzat

El nostre equip de professionals us aconsellarà els sistemes òptims de pavimentació d'acord amb les vostres necessitats reals i expectatives, sense deixar de banda els costos en el vostre benefici.

​Intervencions ràpides

Pavimentacions de ràpida posada en obra i servei per minimitzar interferències amb la seva activitat operacional. Utilitzem productes i maquinària d'avantguarda, que permeten escurçar temps perquè vostè se centri exclusivament en la seva productivitat.

Qualitat garantida

Totes les nostres instal·lacions estan garantides, dins de la normativa vigent i regides pel nostre protocol intern de qualitat ISO 9001, auditat externament per organismes independents acreditats.