Neteja de paviments industrials

Recuperi el seu antic paviment. Aconseguirà un terra net, brillant i antilliscant d'uns paviments envellits pel continu desgast la brutícia del qual ja no hi ha manera de treure-la amb els processos de neteja habituals.

El nostre equip tècnic-comercial es desplaçarà a les seves instal·lacions per oferir-li una solució personalitzada d'acord amb les seves necessitats i expectatives.

Neteja professional de paviments

Oblideu tot el que sap sobre la neteja de paviments! Aquest és un mètode de recuperació de paviments, no només de neteja.

La indústria té grans dificultats per fer correctament el manteniment i la neteja eficaç del terra a causa de diversos factors com el trànsit vehicular intens o un elevat nivell d'acumulació de brutícia i greix. Per aquests motius, es produeix un gran desgast superficial que elimina la brillantor, acabat i llustre originals del terra.

Bé sigui pel compliment obligatori de normatives exigides a nivell sanitari o per la voluntat de voler transmetre una bona imatge, les indústries han de fer neteges periòdiques. Això fa que els paviments que durant molt de temps s'han netejat amb substàncies químiques agressives, (sovint en excés per aconseguir una neteja profunda), perdin la seva brillantor i llustre originals. Això, juntament amb les ratlles i irregularitats derivades del desgast, fa que la brutícia s'adhereixi i sigui difícil de treure, de manera que es produeix una sensació general de mala neteja.


Sol·liciti el seu pressupost

Assessorament personalitzat sense compromís

El nostre equip tècnic-comercial es desplaçarà a les seves instal·lacions per oferir-li una solució personalitzada d'acord amb les seves necessitats i expectatives.

SOL·LICITAR PRESSUPOST

Recuperi el seu antic paviment. Aconseguirà un terra net, brillant i antilliscant d'uns paviments envellits pel continu desgast la brutícia del qual ja no hi ha manera de treure-la amb els processos de neteja habituals.

Vegi el sorprenent resultat de la nostra tècnica de neteja de naus industrials

Neteja de paviments de naus industrials.

El més habitual és que el servei de neteja de paviments sigui subcontractat a un proveïdor especialitzat en neteges generals, o en altres ocasions, el procediment es duu a terme amb personal i equips propis. El cas és que ja sigui per un ús molt intensiu del paviment, o un mètode de neteja poc eficaç, arriba el moment en què, tot i seguint el programa de neteja rutinària estipulat amb l'empresa de neteja subcontractada, cal decidir la realització d'alguna intervenció addicional pel fet que el paviment no es troba en les condicions estètiques òptimes.

És en aquell moment en què UNIFORT pot ajudar-lo a prendre la decisió correcta. Determinarem conjuntament si cal fer alguna intervenció de pavimentació o per contra amb una neteja profunda més econòmica podem recuperar el seu paviment per acostar-lo al seu aspecte original.

Per això, estudiarem els temps disponibles i l'estat del paviment, per tal de no interferir en el ritme habitual diari. Analitzarem les necessitats i us proposarem un pla per a la realització periòdica de neteges profundes adaptat a les característiques de la seva instal·lació. El manteniment us costarà menys, gràcies a les nostres millores tècniques en els nostres processos mecanitzats de neteja tècnica. La comoditat, els costos reduïts i la productivitat més gran són els nostres objectius.

Percebre pulcritud per part dels clients té un impacte positiu directe i durador en la reputació del negoci. L'experiència de marca està estretament lligada als sentits; les bones olors, la projecció d'espais molt nets i ben ordenats i senyalitzats… La manca d'higiene pot fer que inconscientment els clients no se sentin a gust i es decantin per altres opcions que transmetin millors sensacions.Propietats del servei de neteja de paviments

Amb una neteja profunda professional, els terres antics i gastats es tornen nets i brillants, produint una «sensació de nous» a un preu assequible.

 • Neteja amb aigua i detergents respectuosos amb el medi ambient.
 • Mètode fàcil i rendible, amb resultats sorprenents i que perduren.
 • Neteja i micropolit del sòl al mateix temps, produint resultats de gran qualitat. De fet, els resultats són tan bons que el manteniment periòdic es pot convertir en cosa del passat.
 • Augment de la sensació de benestar de treballadors i clients, que perceben entorns més nets, ben mantinguts i segurs.
 • Proporcionen una major resistència al lliscament fins i tot en mullat, reduint el risc de relliscades al mínim.
 • Aplicacions: Naus industrials.

FAQ's sobre neteja de paviments

La neteja de paviments industrials és imprescindible en qualsevol entorn de treball on es requereixi benestar i alta productivitat. Els paviments estan exposats diàriament a sol·licitacions mecàniques i químiques que a llarg termini en poden comprometre la integritat i les propietats que poden afectar tant l'activitat operacional com l'equip humà. Per garantir una conservació duradora del paviment així com conservar la seva estètica original al llarg del temps, requereix dur a terme un tractament adequat, i per això cal fer neteges tècniques industrials periòdiques i un manteniment òptim.

El nostre servei no competeix amb els serveis de neteja rutinàries oferts per les empreses de neteja generalistes. El valor del nostre servei està enfocat a realitzar neteges de xoc profundes amb els productes i maquinària adequats per portar la neteja un pas més enllà que les empreses generalistes, atès que nosaltres tenim més coneixements i experiència en la instal·lació i conservació de paviments.

Realitzar una neteja tècnica correctament pot portar grans resultats per al negoci. En primer lloc, quan una empresa sent preocupació i interès que els seus centres de treball estiguin impecables significa implícitament que fomenta la necessitat de comptar amb espais nets i ben organitzats. De fet, aquests hàbits ja solen formar part de la cultura empresarial de les organitzacions considerades de primera línia, preocupades pel benestar i exercici laboral. A continuació, enumerem alguns dels seus beneficis principals:

 • Millora la productivitat: Fomentar la neteja i la cura dels paviments mitjançant neteges regulars de xoc, formen part del manteniment de les indústries. Paviments nets i ben senyalitzats ajuden a incrementar el rendiment operacional i l'eficiència quant a l'ordre de matèries primeres al magatzem.
 • Incrementa el benestar: Proporciona un bon ambient laboral i augmenta la productivitat dels treballadors. Centres de treball nets contribueixen a la bona salut i comoditat dels empleats.
 • Disminueix la probabilitat de patir accidents laborals: Amb un paviment brut o envellit, la taxa de risc en relació amb els accidents laborals pot augmentar significativament. La brutícia dificulta la visibilitat de les senyalitzacions i genera riscos d'atropellament per invasió de zones de rodament amb vianants. Genera superfícies lliscants, especialment en indústries que utilitzen olis, lubricants o greixos en el procés productiu, etc. Actualment és fonamental garantir que es compleix amb tota la normativa al voltant de la salut, seguretat i higiene al lloc de treball.
 • Millora la imatge de marca: Mantenir un paviment net dóna opinions més positives sobre el negoci per part del seu equip humà i dels visitants, clients i proveïdors. També contribueix a transmetre una bona imatge corporativa.
 • Incrementa la vida útil del paviment: Superfícies netes i ben visibles ajuden a detectar amb antelació patologies i reparacions necessàries per mantenir durant més anys els paviments en millor estat. I així, és possible augmentar la seva longevitat en bones condicions estètiques.

La neteja de paviments sol realitzar-se sobre paviments de formigó remolinat amb o sense recobriments de resines. El formigó, per la seva naturalesa de ciment porosa, pot absorbir líquids o greixos abocats sobre la seva superfície. En el cas de paviments de resines les superfícies de les quals són impermeables, la brutícia queda adherida generant en ocasions grans dificultats per a la seva remoció. És recomanable fer una neteja tècnica periòdica realitzada amb fregadora industrial i l'ús de pads diamantats i detergents especials.

Per altra banda, cada activitat industrial genera diferents graus de brutícia. Per això, el procediment per a lexecució de les neteges es personalitza a lús en cada cas.

Paviments relacionats

Veure tots els paviments

​UNIFORT - Paviments industrials

Conegui els avantatges de col·laborar amb una companyia sòlida i líder en satisfacció de clients, i invertiu sense riscos.

​ASSESSORAMENT PERSONALITZAT

El nostre equip de professionals us aconsellarà els sistemes òptims de pavimentació d'acord amb les vostres necessitats reals i expectatives, sense deixar de banda els costos en el vostre benefici.

​INTERVENCIONS RÀPIDES

Pavimentacions de ràpida posada en obra i servei per minimitzar interferències amb la seva activitat operacional. Utilitzem productes i maquinària d'avantguarda, que permeten escurçar temps perquè vostè se centri exclusivament en la seva productivitat.

QUALITAT GARANTITZADA

Totes les nostres instal·lacions estan garantides, dins de la normativa vigent i regides pel nostre protocol intern de qualitat ISO 9001, auditat externament per l'organisme independent Bureau Veritas.