Paviments industrials


PAVIMENTS CONTINUS D'ALTA PRESTACIÓ, DURABILITAT I RESISTÈNCIA

Descobreixi el nostre catàleg de paviments industrials

Els paviments industrials són elements fonamentals a qualsevol empresa que requereixi un espai per a la producció, emmagatzematge i transport de béns i serveis. Aquests paviments han de ser capaços de suportar càrregues pesades, resistir l'abrasió, els productes químics, la humitat i les fluctuacions de temperatura, entre d'altres factors.

Realitzem tota mena de paviments enfocats a la indústria, amb solucions a mida per a cada necessitat. A més, li proporcionem la consultoria i recomanació de l'opció més adequada perquè la seva empresa es mantingui enfocada en la productivitat.

Hi ha un paviment per a cada tipus de negoci. Descobreixi el més adequat per al seu projecte o deixi's aconsellar per experts en obres de pavimentació i recobriment de pisos industrials.

Formigó remolinatVEURE PAVIMENT

Formigó politVEURE PAVIMENT

Paviments asfàltics per a exteriors industrials


VEURE PAVIMENT

Paviments de poliuretà ciment
VEURE PAVIMENT

Paviments de resina epoxi autoanivellantVEURE PAVIMENT

Pintat de paviments de resina epoxiVEURE PAVIMENT

Paviments de resina epoxi multicapaVEURE PAVIMENT

Paviments de resina epoxi multicapa quars colorVEURE PAVIMENT

Morter polimèric cimentós autoanivellantVEURE PAVIMENT

Paviments de magnesitaVEURE PAVIMENT

Què són els paviments industrials?

Els paviments industrials són les bases o capes que constitueixen el sòl d'una superfície no natural, específicament dissenyada i construïda per a un conjunt d'instal·lacions sobre les quals es desenvolupen i es transformen matèries primeres fins a convertir-les en productes acabats, incloent-ne la distribució i l'emmagatzematge.

Característiques dels paviments industrials

Els paviments industrials són una part important de les instal·lacions de les empreses que requereixen un terra resistent, durador i fàcil de netejar. Aquests paviments estan dissenyats per suportar càrregues pesades, abrasió, impacte i productes químics, i són adequats per a una àmplia varietat d'indústries, des de la manufactura i la logística fins a l'alimentària i farmacèutica. A continuació, es descriuen algunes de les característiques principals dels paviments industrials:

 1. Resistència: Han de ser resistents a les càrregues pesades i l'abrasió causada pel trànsit constant de maquinària i equip pesat. A més, han de ser capaços de suportar impactes i deformacions degut a les vibracions i moviments de les maquinàries.
 2. Durabilitat: Han de ser duradors i resistents a l'acció de les càrregues pesades, els productes químics i els agents atmosfèrics. Això vol dir que han de ser capaços de suportar canvis de temperatura, humitat i l'exposició a substàncies químiques corrosives, sense patir danys.
 3. Higiene: Han de ser fàcils de netejar i mantenir en condicions sanitàries. Això és especialment important a les indústries alimentàries i farmacèutiques, on es requereixen alts nivells d'higiene per prevenir la contaminació dels productes.
 4. Seguretat: Han de proporcionar un nivell adequat de seguretat per als treballadors i visitants. Això vol dir que han de ser antilliscants i tenir la capacitat de dissipar l'electricitat estàtica i reduir el risc d'accidents laborals.
 5. Estètica: Els paviments industrials també poden ser estèticament atractius, cosa que és especialment important a les àrees on es rep els clients i visitants. Els paviments de resina epoxi i els paviments de formigó polit són algunes opcions que ofereixen una aparença atractiva i moderna.

En resum, els paviments industrials han de ser resistents, duradors, higiènics, segurs i estèticament atractius. L'elecció del material i el disseny del paviment dependrà de la indústria, les necessitats del client i el pressupost disponible. És important consultar un especialista en paviments industrials per triar la millor opció per a cada cas en particular.

Aplicacions dels paviments industrials

Els paviments industrials tenen una àmplia varietat d'aplicacions a diferents indústries i ambients, a causa de la seva capacitat per resistir càrregues pesades, impactes i substàncies químiques. Algunes de les aplicacions més comunes dels paviments industrials són:

 1. Indústria alimentària: Els paviments per a la indústria alimentària són un element fonamental en la seguretat alimentària i la prevenció de contaminació. L'elecció adequada del paviment pot garantir una superfície higiènica, antilliscant i resistent a substàncies químiques i bacteris, minimitzant els riscos de contaminació i assegurant-ne una producció segura i de qualitat.
 2. Indústria farmacèutica: Els paviments per a la indústria farmacèutica han de complir amb requisits molt específics quant a higiene, resistència química i antilliscament.
 3. Indústria manufacturera: Els paviments industrials són àmpliament utilitzats a la indústria manufacturera a causa de la seva capacitat per suportar càrregues pesades, resistir substàncies químiques i ser duradors. A més, aquests paviments són antilliscants i resistents a l'abrasió, cosa que els fa ideals per a àrees de producció i magatzems.
 4. Indústria logística: Els paviments per a la indústria logística han de complir amb requisits específics quant a resistència, durabilitat, seguretat i facilitat de manteniment. El paviment ha de garantir una superfície molt plana per permetre l'emmagatzematge a gran alçada, resistent i duradora que suporti càrregues pesades i minimitzi el manteniment i el risc d'accidents laborals, garantint una logística segura i eficient.

Tipus de paviments industrials

A la pavimentació industrial, els paviments de formigó són potser el tipus més conegut pel seu ús en naus, fàbriques, magatzems i moltes altres ubicacions relacionades. Tot i això, no són l'únic. Hi ha altres classes que cobreixen necessitats diferents i/o que milloren les propietats del suport actual.

A UNIFORT treballem amb els productes més sol·licitats sempre pensant en la millora de la productivitat i l'exercici comercial de les empreses. Si té dubtes sobre quin és més recomanable per al seu projecte, recordi que com a especialistes en pavimentació industrial podem assessorar-lo en la millor opció.

PAVIMENTS INDUSTRIALS DE FORMIGÓ

El paviment de formigó és un dels més comuns al sector industrial a causa de la seva durabilitat, resistència i baix cost. Aquest tipus de paviment es compon de ciment, aigua, sorra i grava, i es pot personalitzar amb additius per millorar la seva resistència a l'abrasió, productes químics i altres condicions ambientals. A més, la superfície pot ser allisada per facilitar el transport de càrregues pesades i la neteja del paviment.

Els paviments de formigó es fan servir en una gran varietat d'aplicacions industrials, des de magatzems i tallers fins a parcs d'estacionament i aeroports.

Formigó remolinat


VEURE PAVIMENT

Formigó polit


VEURE PAVIMENT

PAVIMENTS INDUSTRIALS D'ASFALT

Els paviments industrials asfàltics són una opció popular a la indústria a causa de la seva resistència, durabilitat i ràpida instal·lació i posada en servei. Aquests paviments són utilitzats habitualment en àrees de trànsit pesant, com àrees de càrrega i descàrrega de camions, patis d'emmagatzematge i pistes de rodament de vehicles pesants.

Paviments asfàltics per a exteriors industrials


VEURE PAVIMENT

PAVIMENTS INDUSTRIALS DE RESINA

Els paviments industrials epoxi són superfícies antipols, antilliscants i de fàcil neteja. S'apliquen sense juntes i mitjançant l'ús de pintures especialment formulades per a la protecció de terres amb trànsit lleuger de vehicles. El seu acabat estètic permet una gran gamma d'opcions entre les quals es pot crear qualsevol disseny únic i inimitable. El manteniment dels paviments industrials epoxi és molt reduït, fet que representa un estalvi de costos considerable a mitjà termini.

Pintat de paviments de resina epoxi


VEURE PAVIMENT

Paviments de resina epoxi multicapa


VEURE PAVIMENT

Paviments de resina epoxi multicapa quars color


VEURE PAVIMENT

Paviments de resina epoxi autoanivellant


VEURE PAVIMENT

Paviments de poliuretà cimentVEURE PAVIMENT

MORTERS

Renovació i allisat de paviments interiors que presenten desgast superficial per tal de regularitzar la base per millorar i rehabilitar la capa de rodament.

Són una barreja de ciment, àrids i additius que es fa servir per crear una superfície resistent i duradora per a entorns industrials. Aquests morters tenen una alta resistència a l'abrasió, als productes químics i al desgast per trànsit rodat, i són capaços de suportar càrregues pesades. A més, permeten ser revestits amb resines per millorar-ne la facilitat de neteja, imatge estètica, resistència i durabilitat.

Morter polimèric cimentós autoanivellant


VEURE PAVIMENT

ALTRES

Paviments de magnesita


VEURE PAVIMENT

Preu dels paviments industrials

El preu dels paviments industrials varia segons diversos factors, com el tipus de paviment, la mida i la complexitat del projecte, la ubicació geogràfica i els materials utilitzats.

 1. Tipus de paviment: Hi ha diferents tipus de paviments industrials, com ara els paviments de formigó, els paviments de resina epoxi i els paviments d'asfalt. Cada un té un preu diferent a causa de les diferències en els materials utilitzats i la complexitat del procés d'instal·lació.
 2. Grandària i complexitat del projecte: La mida de l'àrea a pavimentar i la complexitat del projecte, com la presència d'obstacles o la necessitat de nivells i pendents específics, poden afectar el cost del projecte.
 3. Ubicació geogràfica: El cost dels materials i la mà dobra varia segons la ubicació geogràfica.
 4. Materials utilitzats: Els paviments industrials poden estar fets de diferents materials, com ara el formigó, la resina epoxi o l'asfalt. Cadascun d'aquests materials té un cost diferent, i alguns poden ser més costosos per la seva qualitat, durabilitat i resistència.

És important tenir en compte que el preu final d'un projecte de pavimentació industrial dependrà de les especificacions del projecte i de les necessitats del client. Per tant, és recomanable obtenir un pressupost detallat d'un contractista especialitzat en pavimentació industrial per obtenir una estimació precisa del cost del projecte.

​Necessita conèixer més detalls sobre paviments per a la indústria?


DEMANI ASSESSORAMENT GRATUÏT ARA

​UNIFORT - Paviments industrials

Conegui els avantatges de col·laborar amb una companyia sòlida i líder en satisfacció de clients, i invertiu sense riscos.

​ASSESSORAMENT PERSONALITZAT

El nostre equip de professionals us aconsellarà els sistemes òptims de pavimentació d'acord amb les vostres necessitats reals i expectatives, sense deixar de banda els costos en el vostre benefici.

​INTERVENCIONS RÀPIDES

Pavimentacions de ràpida posada en obra i servei per minimitzar interferències amb la seva activitat operacional. Utilitzem productes i maquinària d'avantguarda, que permeten escurçar temps perquè vostè se centri exclusivament en la seva productivitat.

QUALITAT GARANTITZADA

Totes les nostres instal·lacions estan garantides, dins de la normativa vigent i regides pel nostre protocol intern de qualitat ISO 9001, auditat externament per l'organisme independent Bureau Veritas.