Paviments de resina epoxi autoanivellants

Revestiment continu amb acabat totalment llis de 2 a 4 mm de gruix, indicat per a zones que requereixin una gran resistència i gran facilitat de neteja i desinfecció.

És un paviment molt utilitzat en tot tipus d'entorns, encara que de forma més generalitzada en sales blanques dins de laboratoris, també anomenades sales netes pels seus requeriments higiènics, i addicionalment es rematen els cantons amb els paraments verticals mitjançant sòcol de mitja canya sanitària perquè el seu cantell rodó eviti l'acumulació de brutícia als racons, facilitant així les tasques de neteja i descontaminació.

El nostre equip tècnic-comercial es desplaçarà a les seves instal·lacions per oferir-li una solució personalitzada d'acord amb les seves necessitats i expectatives.

Els terres autonivellants són superfícies llises i extremadament netes.

Paviments resistents i higiènics amb acabats totalment llisos

Els terres autonivellants és un tipus de revestiment que arriba en poc temps a resistències mecàniques molt altes, superiors a les d'un bon formigó, cosa que afegeix una resistència més elevada al desgast per abrasió i impacte. Encara que és molt resistent també és molt sensible a les ratllades produïdes per l'ús continuat. Per donar-los un plus de protecció davant de les ratllades, es dóna un acabat amb segellat transparent.

Gràcies a la fluïdesa del material, l'acabat queda totalment llis per proporcionar una neteja, esterilització i descontaminació molt fàcils.

El paviment autoanivellant de resina epoxi està especialment indicat per a magatzems, molls, superfícies comercials, laboratoris, hospitals…

Sol·liciti el seu pressupost

Assessorament personalitzat sense compromís

El nostre equip tècnic-comercial es desplaçarà a les seves instal·lacions per oferir-li una solució personalitzada d'acord amb les seves necessitats i expectatives.

SOL·LICITAR PRESSUPOST


Revestiments d'alta resistència mecànica amb acabats llisos fàcils de mantenir, netejar i desinfectar.

Característiques dels terres de resina autoanivellants

Els paviments autonivellants de resina epoxi són recobriments a base de morters polimèrics bicomponents que proporcionen una superfície plana i llisa per a la protecció de suports de formigó. Doten a terra una gran resistència mecànica, permetent-li tolerar molt bé la compressió i l'abrasió. Són paviments que estan capacitats per suportar la circulació intensa de carretons. Per això, estan destinats a llocs on la seva activitat requereixin altes sol·licitacions.

Segons les prestacions requerides, el paviment continu autoanivellant ha de tenir un gruix i un nombre de capes determinat. Normalment, se solen fer servir dues imprimacions per tancar completament el porus per evitar que apareguin bombolles d'aire. L'espessor sol ser de 3 i 4 mil·límetres i amb càrregues d'àrids de baixa granulometria. Aquests factors, juntament amb el tipus i la recurrència d'ús a què es veurà sotmès el revestiment, en determinaran la durabilitat.

Els paviments de resines autonivellants són fàcils de netejar perquè la seva superfície és completament llisa, no genera pols i no conté juntes. A més, disposen d'una àmplia gamma d'acabats amb acabats mats, satinats o brillants. I quant a la seva tonalitat, se li pot aplicar qualsevol color de la carta RAL.

Un paviment autoanivellant es realitza habitualment amb resines epoxi (més durs) o de poliuretà (més elàstics). Un paviment epoxi autoanivellant està més recomanat per a zones on el trànsit i l'estrès mecànic és freqüent, mentre que els paviments autoanivellants realitzats amb resina de poliuretà estan indicats per a llocs com recobriments sobre forjats o zones amb entrada de molta il·luminació natural directa que requereixin que els colors siguin més estables davant de radiacions ultraviolades.

Algunes de les seves propietats són:

 • Revestiment continu, sense juntes.
 • Fàcil neteja, descontaminació, higienització i manteniment posterior.
 • Possibilitat d'acabat antilliscant o amb xips decoratius.
 • Comportament davant del foc Bfl-s1.
 • Gruixos de 2 a 4 mm.

Llocs d'aplicació de revestiments autoanivellants

Els paviments de resina autonivellants són morters molt llisos, ideals per a indústries que requereixin superfícies molt netes:

 • Indústria aeronàutica, informàtica i alimentària seca.
 • Zones industrials: Magatzems i línies de fabricació.
 • Hangars, locals comercials, concessionaris, hospitals, laboratoris i aparcaments interiors.


Acabats estètics per a paviments epoxi autoanivellants

Els paviments de resina autoanivellants decoratius tenen una gran varietat de colors. El denominador comú és obtenir una textura totalment llisa, amb acabats en colors sòlids de la carta RAL. Tot i això, se'ls pot dotar de propietats antilliscants amb vernissos d'acabat especials que a més, controlen el nivell de brillantor resultant.

Sol·liciti preu per aplicar el seu paviment industrial autoanivellant de resines i sense compromís al nostre departament tècnico-comercial.

Comparativa abans i després d'aplicar un terra epoxi autoanivellant

Solera de formigóMorter autoanivellant realitzat amb resina epoxi i amb un acabat llis

Preguntes freqüents sobre paviments autoanivellants

Un paviment autoanivellant de resina epoxi és un tipus de revestiment dʻalta resistència que permet obtenir una textura dʻacabat totalment llisa. Aquests recobriments autoanivellants continus compten amb una bona resistència mecànica i química.

Gràcies a la superfície llisa, afavoreix les tasques de neteja i desinfecció. És el revestiment continu per excel·lència per a sales blanques i higièniques, llocs on la neteja és una de les principals prioritats.

Habitualment, els perímetres es rematen amb mitja canya sanitària de cantell rodó.

A més, aquests recobriments permeten versions ESD/conductives per a descàrrega electrostàtica.

Alguns dels avantatges més destacats d'un terra autoanivellant són:

 • Alta resistència: Suporta estupendament l'estrès mecànic i les agressions químiques, com ara abrasió i impactes i certs agents químics. També resisteix les temperatures altes i l'acció de la radiació UV.
 • Impermeable: Les seves qualitats impedeixen el filtratge de líquids i la formació d'humitats.
 • Antilliscant: En un terra ideal per a zones seques. Té una resistència al lliscament de classe 1, encara que es pot augmentar amb segellats especials.
 • Personalitzable: És possible escollir entre qualsevol color de la carta RAL.
 • Baix manteniment: A causa de la seva gran durabilitat i consistència, és un tipus de paviment que no necessita cures especials més enllà de mantenir-lo net.
 • Fàcil de netejar: És una superfície llisa i uniforme, sense juntes i opcionalment bacteriostàtica amb l'ús d'additius especials d'ions de plata. Això contribueix a mantenir un sòl higiènic i impedeix la proliferació de microorganismes patògens.
 • De ràpida aplicació: És un revestiment fàcil d'aplicar i que es pot instal·lar en un període de temps breu.
 • Gran longevitat: És una superfície molt resistent, duna llarga vida en intens servei.

Un terra epoxy autoanivellant compta amb moltes qualitats i propietats que garanteixen la confiança d'obtenir un paviment amb la resistència i la durabilitat desitjades per a una obra de qualitat. El seu ús està indicat principalment per a llocs que necessiten un terra llis i de molt fàcil desinfecció.

Un paviment autoanivellant epoxi s'instal·la habitualment sobre un suport de formigó remolinat. La superfície ha d'estar prou neta, sense olis ni greix, seca i amb una textura convenient perquè el revestiment es pugui adherir correctament a l'hora de la seva aplicació. En cas que la base estigui deteriorada, cal reparar-la prèviament per garantir que el morter autoanivellant de resina epoxi es pugui fixar bé al suport.

Un cop feta la comprovació de l'estat i les propietats mecàniques del suport, es realitza una preparació mecànica mitjançant un diamantat o granallat superficial.

A continuació, s'aplica la capa d'imprimació de resina a rodet. Si el suport és molt porós, és recomanable aplicar dues capes per evitar la formació de bombolles i cràters en superfície causats per la porositat ascendent a través de la capil·laritat del formigó.

Finalment s'aplica la capa d'autoanivellant. Quan el revestiment s'hagi assecat completament, s'obté una superfície llisa de gran resistència i innòcua.

Un paviment epoxy autoanivellant és una excel·lent opció de pavimentació pel que fa a la seva cura. Com que es tracta d'un revestiment uniforme i robust, no necessita manteniments especials més enllà del sanejament de reparacions puntuals.

Per mantenir net el paviment autoanivellant epoxi simplement n'hi ha prou amb rentar-lo amb màquina fregadora industrial usant aigua i sabó amb l'ajuda de pads diamantats d'alt gra.

Els paviments autoanivellants epoxi decoratius són similars als terres amb un tractament de pintura epoxi. No obstant això, la diferència és que en aquest tipus de revestiments la segona capa de resina és més densa i de més dotació. Aquesta conté més quantitat de material, fet que li confereix més gruix i resistència mecànica al paviment.

Projectes relacionats

Veure tots els projectes

Morter epoxi autoanivellant per a una nau industrial

Realització d'un paviment de morter epoxi autoanivellant per a una nau industrial a Banyoles.


VEURE PROJECTE

Senyalització d'un paviment amb resina epoxi autoanivellant a una nau industrial

Senyalització d'un paviment mitjançant un pas de vianants amb resina epoxi autoanivellant a una empresa d'envasos de plàstic a La Garriga (Barcelona).


VEURE PROJECTE

Paviments relacionats

Veure tots els paviments

​UNIFORT - Paviments industrials

Conegui els avantatges de col·laborar amb una companyia sòlida i líder en satisfacció de clients, i invertiu sense riscos.

​ASSESSORAMENT PERSONALITZAT

El nostre equip de professionals us aconsellarà els sistemes òptims de pavimentació d'acord amb les vostres necessitats reals i expectatives, sense deixar de banda els costos en el vostre benefici.

​INTERVENCIONS RÀPIDES

Pavimentacions de ràpida posada en obra i servei per minimitzar interferències amb la seva activitat operacional. Utilitzem productes i maquinària d'avantguarda, que permeten escurçar temps perquè vostè se centri exclusivament en la seva productivitat.

QUALITAT GARANTITZADA

Totes les nostres instal·lacions estan garantides, dins de la normativa vigent i regides pel nostre protocol intern de qualitat ISO 9001, auditat externament per l'organisme independent Bureau Veritas.