Morter polimèric cimentós autoanivellant

El recregut tècnic polimèric de tipus autoanivellant de ciment és un paviment d'altes prestacions i retracció compensada aplicable en capa fina a gruixos de 5 a 30 mm. Aquest tipus de recobriment està especialment dissenyat per a un volum de trànsit moderat i intens per a usos industrials. També és apte per al seu acabat amb revestiments de resines i de molt alta productivitat en ser bombejable.

Un dels principals objectius de l'aplicació del morter polimèric de ciment autoanivellant és la renovació i allisat de paviments interiors que presenten desgast superficial. Actua com a regularització de la base, per tal de millorar i rehabilitar la seva capa de rodament.

El nostre equip tècnic-comercial es desplaçarà a les seves instal·lacions per oferir-li una solució personalitzada d'acord amb les seves necessitats i expectatives.

Recreguts d'anivellament ideals per a indústries amb paviments erosionats

El paviment de morter de ciment autoanivellant és una solució molt vàlida per a la renovació superficial de paviments antics. La seva aplicació en capa fina permet realitzar recrecits d'anivellament aptes per a un intens trànsit rodat. Pot ser revestit amb resina epoxi i posat en servei de forma molt ràpida gràcies al ràpid assecat.

El morter s'autonivella i la capacitat d'autoassecat fa que l'aigua de pastat no s'evapori, sinó que es combini internament i endureixi per hidratació. Gràcies a això, el morter disposa d'estabilitat volumètrica, sense retracció, mitigant el risc d'aparició de lesions per fissuració i contracció.

Per garantir una bona aplicació del paviment de morter polimèric de ciment autoanivellant és crucial assegurar primer un adequat ancoratge amb el suport base mitjançant una correcta preparació mecànica. Posteriorment, amb l'aplicació prèvia d'un pont d'unió a base de resina acrílica o preferiblement epoxídica, es procedeix a l'aplicació del morter de ciment autoanivellant. Per a l'acabat, es pot afegir opcionalment una terminació mitjançant un segellat polimèric tipus pintura o multicapa epoxi a manera de protecció superficial addicional i com a millora prestacional i estètica.


Sol·liciti el seu pressupost

Assessorament personalitzat sense compromís

El nostre equip tècnic-comercial es desplaçarà a les seves instal·lacions per oferir-li una solució personalitzada d'acord amb les seves necessitats i expectatives.

SOL·LICITAR PRESSUPOST

Projectes relacionats

Veure tots els projectes

Paviment de morter cimentós autoanivellant pintat i envernissat

Condicionament del paviment per a la Sala Open Space, el nou Edifici de Dispensing a Laboratoris Merck, Mollet del Vallès.


VEURE PROJECTE

Paviment de ciment decoratiu per a una perruqueria


Recregut tècnic polimèric acolorit d'altes prestacions tècniques amb un acabat càlid i innovador per a una perruqueria.


VEURE PROJECTE

Paviments relacionats

Veure tots els paviments

​UNIFORT - Paviments industrials

Conegui els avantatges de col·laborar amb una companyia sòlida i líder en satisfacció de clients, i invertiu sense riscos.

​ASSESSORAMENT PERSONALITZAT

El nostre equip de professionals us aconsellarà els sistemes òptims de pavimentació d'acord amb les vostres necessitats reals i expectatives, sense deixar de banda els costos en el vostre benefici.

​INTERVENCIONS RÀPIDES

Pavimentacions de ràpida posada en obra i servei per minimitzar interferències amb la seva activitat operacional. Utilitzem productes i maquinària d'avantguarda, que permeten escurçar temps perquè vostè se centri exclusivament en la seva productivitat.

QUALITAT GARANTITZADA

Totes les nostres instal·lacions estan garantides, dins de la normativa vigent i regides pel nostre protocol intern de qualitat ISO 9001, auditat externament per l'organisme independent Bureau Veritas.