Pavimentos industriales cementosos

Els recobriments enduridors de naturalesa de ciment utilitzats com a paviments industrials es presenten en 2 tipus: segons sistema d'aplicació i segons característiques específiques del propi recobriment.


RECOBRIMENTS MONOLÍTICS DE CIMENT

Recobriment a base de ciment, agregats minerals (quars/quars-corindó) o metàl·lics, colorants i additius especials, incorporats superficialment sobre formigó fresc.

Aquests paviments ofereixen alta resistència a l'abrasió, impactes (en cas d'agregats metàl·lics) i una textura superficial llisa de fàcil manteniment i neteja. L‟aplicació d‟aquest tractament superficial millora mecànicament les prestacions de la capa de rodament. S'introdueix el producte mitjançant la tècnica d'empolvorament en sec sobre el formigó fresc de la llosa, utilitzant la quantitat requerida del material en funció de la intensitat d'ús a què el paviment estarà sotmès. La seva incorporació al formigó es duu a terme mitjançant passades successives amb una màquina remolinadora, fins a obtenir la textura d'acabat desitjada.Paviment de formigó remolinat i acolorit amb una capa de rodolament de quars vermell.
Paviment de formigó remolinat i acolorit amb una capa de rodolament de quars vermell.

RECRESCUTS

Recobriments de 5 a 50 mm de gruix a base de ciment, agregats minerals o metàl·lics, resines hidrodispersables i additius especials.

Amb els materials utilitzats per a aquests recobriments es confeccionen morters de consistència seca, fluida o autoanivellant, en funció del tipus de treball a realitzar.

S'utilitzen com a recobriment d'acabat de textura llisa, oferint alta resistència a l'abrasió/impactes o com a capa de regularització d'un suport de formigó per ser posteriorment revestit amb un sistema d'acabat epoxi o poliuretà.

  • Aplicació sobre el suport de formigó d'un pont d'unió per, un cop pastat el morter d'aigua, ser estès, reglejat i acabat amb remolinadora.
  • Aplicació mitjançant sistema de bombament d'un recobriment autoanivellant, per a una vegada endurit, ser revestit amb un tractament epoxi o poliuretà.


Morter de ciment autoanivellant envernissat amb poliuretà alifàtic acabat mat
Morter de ciment autoanivellant envernissat amb poliuretà alifàtic acabat mat. Sala Dispensing Open Space a Laboratoris Merck.

Som especialistes en pavimentació industrial


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Identificarse dejar un comentario