Paviments ESD per a sales blanques

Actualment hi ha un nombre creixent de sectors en què cal controlar les partícules que hi ha en suspensió a l'aire per evitar contaminacions que puguin alterar la qualitat del producte i fins i tot provocar possibles infeccions. És el cas de les indústries farmacèutica i de cosmètica, de les sales blanques als hospitals o clíniques, l'àmbit alimentari, la indústria electrònica, la micromecànica, l'espacial, la química o el sector òptic, entre d'altres.

Una sala blanca, cambra neta o sala neta (en anglès, clean room) és una sala especialment dissenyada per obtenir baixos nivells de contaminació. Aquestes sales han de tenir els paràmetres ambientals estrictament controlats: partícules a l'aire, temperatura, humitat, flux d'aire, pressió interior de l'aire, il·luminació. Un dels desavantatges de les sales blanques és l'alt cost tant d'implementació com d'operació, cosa que en restringeix l'ús a indústries de gran escala.

Les sales netes es classifiquen en funció del nombre i la mida de les partícules permeses per volum d'aire, encara que hi ha diverses normatives. Així, la US FED-STD-209E fa referències a sales de “classe 100” o “classe 1.000”, per exemple, i indica el nombre de partícules de 0,5 µm o més grans que es permeten per cada peu cúbic d'aire. La norma ISO 14644-1, per la seva banda, classifica les sales entre ISO 1 i ISO 9.

En el cas del sector farmacèutic és més habitual classificar les sales blanques en graus: A (zona on es realitzen operacions amb alt risc de contaminació microbiològica), B (entorn per a la zona de grau A en el cas de preparació i omplert asèptics), C i D (zones netes per fer fases menys crítiques en la fabricació de productes estèrils).

És molt habitual que aquest tipus de sales necessitin paviments ESD pel que fa al comportament electrostàtic.


Peücs sanitaris per a sales blanques
Peücs sanitaris per a sales blanques

Som especialistes en pavimentació industrial


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Identificarse dejar un comentario