L'elecció correcta del paviment

Al sector industrial, és molt habitual que el responsable de manteniment o de producció es trobi amb la necessitat de realitzar actuacions de millora del paviment, ja sigui per recuperar les seves prestacions o per transmetre novament una bona imatge. Amb el pas del temps, es troben amb uns paviments que ja no compleixen amb les seves expectatives ni pel que fa a l'aspecte visual (les instal·lacions ja no resulten amables a la vista) ni a l'aspecte mecànic, ja que presenten sovint petits desperfectes disseminats per arreu. Arribat a aquest punt, prenen la decisió de cercar empreses especialitzades en la matèria, i s'endinsen a la recerca d'informació.

Ràpidament s'adonen que per prendre una decisió encertada, cal conjugar molts paràmetres i no és una tasca gens fàcil. Però abans d'abordar-ho, fem una pausa per fer una mirada enrere i fixar-nos en els antecedents històrics previs.

És molt probable que sobre la instal·lació ja s'hagin efectuat revestiments amb anterioritat, com ara un sistema bàsic de pintat epoxi, o bé algun sistema més complex com un multicapa o un autoanivellant. Seria bo fer lexercici de ponderar el cost-efectivitat de les solucions adoptades anteriorment. En aquest sentit, conèixer el cost de la solució en comparació amb la durada en anys en què el paviment ha estat en bon estat, permetrà monetitzar-lo i començar a desvetllar aspectes interessants. Abans de prendre conclusions precipitades i poc fonamentades, probablement hi hagi paràmetres que al seu moment van poder condicionar el fet de posar-hi un paviment o un altre. Per això, una empresa especialista en saber captar l'expectativa del client i encertar l'elecció del sistema de pavimentació adequada és crucial. És en aquest punt on rau l'èxit. Quan la informació és clara i és coneguda, es dissipen les sorpreses i les decepcions posteriors.

Per reduir i focalitzar el problema, podríem comparar-ho amb resoldre una equació. Hi ha diverses incògnites relacionades entre si que cal trobar per obtenir la solució. En el nostre cas, com les unes influeixen sobre les altres, resoldre i comprendre com més incògnites suposarà que es compleixi la igualtat entre el resultat final obtingut i el desitjat.

La primera i la més determinant és la capacitat econòmica disponible. La inversió disponible determinarà poder accedir o no al sistema més idoni. Un sistema bàsic de pintat és més econòmic que un de més complex com pot ser un multicapa. Però la durada en servei de cadascun tampoc és comparable. Diferenciar correctament un pintat dun revestiment és important.

La segona, el nombre de dies disponibles per executar la instal·lació del paviment. Un sistema bàsic de pintat, amb igualtat de materials, requereix menys dies que lexecució dun multicapa.

La tercera, les prestacions específiques que obligatòriament ha de tenir aquest paviment. És molt important saber si hi haurà exposició a agents químics, exposició a altes temperatures, requisits de conductivitat, grau de capacitat antilliscant en entorns mullats… són sol·licitacions que no es poden obviar, ja que condicionaran la idoneïtat del sistema de pavimentació a utilitzar. Tanmateix, tampoc no cal oblidar que abans de revestir, cal fer correctament les reparacions de desperfectes i juntes pertinents. Reparacions mediocres es tradueixen en desperfectes que afloren amb brevetat.

I les tres juntes, han de ser capaces d'adoptar una textura d'acabat que sigui segura en termes de lliscament (sempre que s'utilitzi el calçat adequat) i alhora la neteja no sigui excessivament dificultosa. Per això, establir un programa de neteja periodificat correctament i dinàmic quant a què s'alteri d'acord amb el nivell de producció del moment, i executat amb els mitjans adequats, farà que la instal·lació llueixi permanentment en el temps. En aquest sentit, si les neteges tenen la freqüència adequada, l'operari que duu a terme la tasca podrà, en poc temps, tenir la instal·lació neta ràpidament. Si el programa de neteja es dilata massa en el temps, o no s'ajusta bé la freqüència en els moments d'alta producció, farà que la brutícia s'acumuli ràpidament i treure-la sigui molt dificultós amb els mitjans de neteja propis, havent d'anar a ajudar d'una empresa especialitzada per fer una neteja profunda de recuperació, amb l'increment de cost que això vol dir. Per tant, si es pot, és molt més rendible netejar més sovint, tot i que la sensació aparent sigui netejar sobre net. D'altra banda, que els carretons utilitzin roda blanca ajudarà a mantenir-ho tot sense marques de rodolament negres escampades pel paviment.

Truqui'ns al 93 568 90 67 o posi's en contacte amb nosaltres online avui mateix per obtenir un pressupost personalitzat gratuït i sense compromís.


Som especialistes en pavimentació industrial


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Identificarse dejar un comentario