Flowfresh, paviments per a ambients on la higiene és crítica

Paviments higiènics, descontaminats i nets

Flowfresh és una gamma de productes de pavimentació antimicrobiana d'altes prestacions basats en un sistema de poliuretà-ciment. Ofereix solucions i beneficis per a la indústria en àrees on exigeixen alts requeriments higiènics.

Característiques

Les característiques generals dels sistemes Flowfresh són:

 • Funcionalitat
 • Sostenibilitat
 • Facilitat d'aplicació
 • Durabilitat
 • Atractiu estètic
 • Higiene
 • Tolerància a la humitat
 • Facilitat de manteniment

Paviments llisos de diversos gruixos

Un paviment on es processen aliments i begudes està subjecte a trànsit constant, danys per impacte degut al maneig de l'equip i, sovint, a vessaments de productes químics i corrosius. Els paviments de resina llisos asseguren una superfície no porosa, contínua i sense juntes, cosa que dificulta el creixement de microbis o floridures.


Flowfresh ofereix diversos sistemes per a àrees industrials amb un trànsit de lleuger a mig. Aquests es basen en una solució de poliuretà-ciment amb un acabat llis i sense juntes que es pot aplicar en diversos gruixos per aportar un millor rendiment. A més, la seva resistència química i el desgast i la facilitat de neteja són propietats clau que incrementen el seu exercici.

Sistemes antilliscants amb diferents graus de rugositat

Els paviments antilliscants són imprescindibles per a la salut i la seguretat en la majoria dels entorns industrials i instal·lacions comercials, ja que en cas contrari només és qüestió de temps que un membre del personal o un client pateixi un accident dolorós i costós. Flowfresh compta amb tres sistemes diferents que es poden anivellar amb agregats per crear un perfil antilliscant que minimitza el risc de caigudes en millorar la tracció sota els peus.


D'altra banda, els sistemes Flowfresh s'adapten a la perfecció a la naturalesa de l'activitat industrial per oferir la higiene i la funcionalitat adequades per prevenir molts dels problemes més comuns en aquest tipus d'espais.


Els factors principals que ha de considerar a l'hora d'escollir un sistema són:

 • La rugositat requerida
 • El pendent del paviment
 • El tipus de calçat i de les rodes vehiculars
 • Els productes que es poden arribar a vessar i el sistema de neteja utilitzat
 • Els sistemes de drenatge i la rapidesa d'evacuació dels abocaments
 • La velocitat de circulació dels vehicles i del personal

Superfícies antiestàtiques

La gamma Flowfresh ofereix propietats dissipatives i conductores que ajuden a minimitzar les descàrregues electrostàtiques. Amb això s'aconsegueix protegir els equips electrònics, les instal·lacions i els empleats contra els efectes de l'electricitat antiestàtica.


Paviments tolerants a la humitat

La transmissió de vapor d'humitat (MVT) a través del substrat de formigó és una de les principals causes de la formació de bombolles, l'estovament, la delaminació i el despreniment. No és només l'aigua sota l'acabat el que pot ser una preocupació, ja que els líquids, els vessaments, la neteja intensiva i les condicions d'inundació poden fer malbé el revestiment d'un paviment.


Les superfícies de polímer resistents i impermeables poden suportar una exposició intensa i contínua a líquids, conservant una superfície funcional, acolorida i higiènica durant un període prolongat de temps malgrat aquests factors.

Múltiples opcions d'acabat

Flowfresh ofereix una gran varietat d'alternatives que permeten fer propostes més específiques per a cada exigència. Disposa d'acabats segons:

 • El nivell de rugositat (llisos autoanivellants, rugosos i antilliscants)
 • La dificultat d'aplicació
 • El cost per extensió de pavimentació


Sistemes d'aplicació ràpida

Flowfresh ofereix versions ràpides dels sistemes de pavimentació perquè el temps d'aplicació i els temps d'inactivitat es redueixin el màxim possible. Les solucions Flowfresh Quick permeten reduir la velocitat de curat de la capa dús en un 33% en comparació amb les solucions estàndard. Gràcies a això, l'obertura al trànsit del paviment es pot donar en tan sols 5 hores, cosa que representa un estalvi important en temps i una significativa reducció dels costos d'aplicació.

Paviments higiènics certificats internacionalment

Els sistemes Flowfresh compten amb diverses certificacions que en garanteixen la qualitat com a solució de pavimentació higiènica.


Certificació HACCP International

Inclouen la tecnologia antimicrobiana d'ions de plata Polygiene, que aprofita la capacitat natural de la plata per inhibir el creixement microbià. L'additiu dins del sistema prevé de manera proactiva el creixement de microbis a les superfícies tractades.


Certificació Indoor Air Comfort Gold

Garanteix que es tracta de productes de baixes emissions i acrediten el compliment de tots els requisits rellevants relacionats amb els nivells COV a Europa.

Avantatges

Els sistemes Flowfresh de poliuretà-ciment redueixen:

 • La freqüència del manteniment i les possibles renovacions del paviment
 • La possibilitat de contaminació microbiana
 • La probabilitat de patir caigudes per relliscades

Beneficis

Els sistemes Flowfresh aporten les següents bondats al paviment:

 • Resisteixen impactes, el trànsit intens i els xocs tèrmics
 • Milloren la qualitat de l'aire durant la instal·lació i després de l'enduriment
 • Els additius antimicrobians redueixen els microbis fins a un 99,9%
 • Protegeixen contra productes químics, greixos, olis calents, sucre i àcids
 • Ofereixen acabats antilliscants per minimitzar el risc de caigudes
 • Tenen versions ràpides per minimitzar el temps d'aplicació

Aplicacions

Tot i que la gamma Flowfresh inicialment es va dissenyar per a la indústria d'aliments i begudes, actualment es fa servir en molts altres sectors per la seva utilitat a l'hora de crear un entorn de treball altament higiènic capaç de suportar condicions de treball difícils.


Flowfresh és un sistema ideal per a indústries de:

 • Indústria alimentària: Aliments i begudes, carns i peixos, formatgeries
 • Magatzems, àrees d'envasament, de producció, de processament i cuines
 • Hospitals i centres de salut
 • Indústria farmacèutica

Si necessita una solució de pavimentació per a la seva zona de treball o compta amb un paviment inadequat, contacti amb nosaltres. No esperi a fer el manteniment i les reparacions ineludibles. L'assessorarem sense compromís segons els requeriments de la seva activitat industrial. Com a experts en el sector, podem oferir-li una solució a mesura que contribuirà al bon exercici del seu negoci.

Som especialistes en pavimentació industrial


Paviments relacionats

Veure tots els paviments

Articles relacionats

Veure tots els articles

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Identificarse dejar un comentario