El mallat electrosoldat i les especificacions

QUÈ ÉS?

La malla electrosoldada és la combinació de barres corrugades d'acer de diversos diàmetres i longituds que es creuen perpendicularment entre si mantenint una separació equidistant. Els punts de contacte estan units amb soldadura elèctrica.


PER QUÈ S'UTILITZA LA MALLA?

Aquest tipus d'estructures metàl·liques comunament anomenades malles són les utilitzades per reforçar fases concretes de les estructures de formigó que ens envolten, soleres en fonaments, forjats, murs, voreres etc. S'usen com a elements prefabricats substituents de la ferralla muntada a l'obra ja que el rendiment de col·locació és de l'ordre de tres vegades superior. Així es disminueixen els terminis dexecució de les unitats dobra requerint-se de menys personal per a aquesta funció.


DE QUÈ ESTÀ FETA?

La malla electrosoldada està feta d'acer corrugat tipus B 500 SD laminat en calent o acer corrugat tipus B 500 T trefilat. Els dos tipus d'acer estan dotats de gran ductilitat perquè a l'hora de ser manipulat en el procés de fabricació de la malla no pateixin danys a més d'estalviar costos a l'hora de trafilar la barra i redreçar-la en el cas del ferro B 500 T.


COM ES FA?

En el procés de fabricació de la malla electrosoldada cal destacar dos grans processos, el de terfilatge i el de soldat. En el primer pas del procés de terfilatge es procedeix al desbobinat dels rotllos de filferro en una redreçadora per posteriorment eliminar-ne les impureses. Després d'això el filferro es lamina en un altre sistema mecanitzat, és a dir reduir i modelar el filferro fins aconseguir la corruga i el diàmetre desitjat. Després s'encarreta mitjançant un altre sistema abans de l'emmagatzematge per donar pas al procés de soldadura. Ara és quan la malla agafi la seva forma definitiva després de passar per una màquina encarregada de soldar els filferros longitudinals als transversals, a partir d'aquí les malles són apilades de forma òptima per reduir espai abans de ser definitivament empaquetades i apilades per emmagatzemar-les definitivament.


DE QUINES PARTS CONSTA LA MALLA?

Armadura principal o longitudinal: Conjunt de barres separades de forma equidistant entre si, són les de major longitud dins de la malla i serveixen de suport per a l'armadura transversal. Armadura secundària o transversal: Conjunt de barres separades de forma equidistant entre si, són les de menor longitud dins del panell de mallat i constitueixen l'armadura de repartició de la malla. Zona de solapament: Zona sense barra longitudinal dins de la malla. Normalment coincideix amb la posició de la segona barra a les dues vores longitudinals de la malla. Serveix perquè en superposar dues malles per aquesta zona la secció resultant coincideixi en repartiment amb la resta de la malla.


Som especialistes en pavimentació industrial


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Identificarse dejar un comentario