Auditat COMPLEIX reconeix com a entitat responsable PAVIMENTS UNIFORT S.L.

Audidat reconeix PAVIMENTS UNIFORT S.L. com a primer client a Espanya a aconseguir tots els èxits de compliment corresponents al «Programa de Compliment Normatiu – AUDIDAT CUMPLE» valorant-la com a entitat responsable pel seu compromís amb el programa de compliment actiu de la normativa de protecció de dades personals, un innovador programa de compliment de les obligacions establertes a la normativa europea i espanyola de protecció de dades, de caràcter exclusiu per als clients d'Audidat.

En aquest sentit, hem estat validats com a tal per la Delegació d'Audidat a Barcelona, representada per Antonino Puccio i Francesca Di Pietro, rebent el corresponent document com a «Entitat responsable», reconeixement simbòlic i de caràcter privat per part d'AUDIDAT al treball i compromís de la seva entitat amb el referit programa de compliment.

Auditat COMPLEIX, està basat en els pilars de la intrainnovació, la gamificació i el control intern.

En aquest sentit, Auditat COMPLEIX aprofita al màxim la interactivitat que ofereix l'entorn digital per a la millora i simplificació de les tasques i procediments relacionats amb el compliment del RGPD i la LOPDGDD, a través d'onze senzills èxits anuals.

El programa de compliment «Audidat COMPLEIX», entre altres coses, permet:

  • Arxivar, gestionar i descarregar documentació.
  • Realitzar controls i tasques de compliment
  • Guardar els resultats dels controls i les tasques realitzats.
  • Realitzar un seguiment d'èxits de compliment.


Identificarse dejar un comentario