Cosit d'esquerdes d'un paviment esportiu antic a Viladrau per rebre un recobriment posterior

Reparació d'un paviment esportiu deteriorat al Club Viladrau de Viladrau, Girona.


Les instal·lacions del club esportiu albergaven una pista de tennis que necessitava una renovació, amb una superfície amb presència de vegetació que emergia de les esquerdes, exacerban-ne el deteriorament i deixant el paviment inutilitzable.


UNIFORT va assumir la responsabilitat de fer la rehabilitació del paviment esportiu, amb l'objectiu d'establir una nova superfície funcional. La fase d'acabat del paviment va ser confiada a una altra empresa, segons la sol·licitud del client, ja que es requeria l'aplicació d'una solució de pavimentació basada en sòl vinílic, un servei que UNIFORT actualment no proporciona.


La restauració de la pista esportiva es va executar en dues etapes. En primer lloc, es van realitzar accions per eliminar la mala herba que creixia sota el paviment, generant elevacions, deformacions i esquerdes. Un cop eradicada la vegetació no desitjada, es va procedir a repavimentar la pista, cobrint tots els forats i danys per prevenir la possible regeneració de la flora no desitjada.


En segon lloc, es va fer el procés d'acabat decoratiu del paviment. L'aplicació de pintura a base de slurry es va fer utilitzant els colors específics de la pista, els quals s'havien seleccionat prèviament per assegurar la coherència estètica de l'entorn esportiu.


A continuació adjuntem algunes imatges de l'estat de la pista abans i després de ser reparada.

Pista esportiva durant el sanejament d'esquerdes i desperfectes

Pista esportiva després de segellar les esquerdes i deterioraments

El suport va quedar perfectament apte per rebre el posterior paviment esportiu elegit pel client.

Necessita reparar el seu paviment?

A UNIFORT som conscients que cada empresa és diferent i compta amb necessitats diferents. Per això, ens adaptem a cada situació i li recomanarem sempre la millor solució per al seu negoci.

Som especialistes en pavimentació industrial


Paviments relacionats

Veure tots els paviments

Identificarse dejar un comentario