Reparació d'un paviment de formigó a Llinars del Vallès

Reparació d'un paviment de formigó remolinat amb una posada en servei immediata per a una empresa del sector tèxtil.


Star Textil, propietària de la marca Bóboli, té la seu a Llinars del Vallès (Barcelona). És una empresa especialitzada en la confecció de productes tèxtils, de calçat i d'articles de cuir per a nadons i per al públic infantil que opera des de 1981.

Les necessitats de pavimentació

L'activitat operacional de Bóboli es basa en la fabricació, emmagatzematge i distribució de productes tèxtils i es realitza a l'interior de la seva nau industrial. El desplaçament de mercaderies mitjançant vehicles de manipulació i elevació duna ubicació a una altra del magatzem es duu a terme de manera ininterrompuda. Davant d'una activitat operacional tan frenètica, la zona de treball requereix un paviment que sigui capaç de resistir eficientment les càrregues pesades pel pes del trànsit rodat i de l'emmagatzematge de mercaderies, així com les abrasions per arrossegaments i impactes. Després d'un llarg període de temps d'intens servei, el paviment es va deteriorar de manera localitzada en alguns del punt més vulnerable: les juntes de construcció.


El constant trànsit rodat de carretons elevadors equipats amb rodes massisses circulant sobre les juntes van acabar causant danys i una pèrdua significativa de fluïdesa en la mobilitat. L'impacte provocat per les rodes d'aquests vehicles aguditzava de manera gradual els desperfectes i generava en conseqüència una incomoditat greu de la conducció vehicular. A més, en circular amb els carretons sobre les lloses adjacents a les juntes de construcció, aquestes cedien al pas dels carretons produint escalonaments. Això indicava desestabilització per diverses raons: Els elements de connexió entre panells que havien de garantir una transferència de càrregues eficient no estaven funcionant adequadament; es manifestava la presència de tensions que provocaven seients diferencials per retracció i alabeig sumades a les produïdes per les càrregues actuants del paviment. D'altra banda, els esvorancs situats a les juntes provocaven sobrecostos per avaries en les transmissions i rodaments de les màquines.

Per aquesta raó, l'empresa immediatament va prendre cartes a l'assumpte per tal de mantenir el seu paviment en condicions òptimes. Per això, era imprescindible esmenar els deterioraments per restablir amb celeritat el flux normal de circulació rodada per als seus equips.

La solució de pavimentació

Per afrontar l'esmena dels desperfectes, va ser imprescindible elaborar un pla d'actuació calendariitzat basat en fer reparacions per prioritats. D'aquesta manera, es podia emprendre el manteniment dels desperfectes sense comprometre l'operativa i alhora la inversió a afrontar era més escalada i espaiada en el temps. Realitzant reparacions duradores i d'alta qualitat, el pla va permetre recuperar un paviment deteriorat que novament podia complir perfectament amb els seus objectius.


La reparació del paviment es va dur a terme de manera que l'empresa pogués continuar desenvolupant la seva activitat sense interrupcions per part nostra. Érem molt conscients que l'operativa i la prioritat de pas del nostre client era fonamental i havia de ser respectat per sobre de tot. Per això, vam ser compassats en tot moment per combinar zones sense talls ni detencions. Per exemple, si fèiem reparacions al centre d'un passadís amb un alt volum de trànsit, se'n reparava una meitat i posteriorment l'altra, de manera que sempre hi havia un pas alternatiu. Com que el flux de circulació era ininterromput, la intervenció es va programar per a la seva execució en dies laborables, per la qual cosa va requerir l'ús de materials d'assecatge ultraràpid. Amb això, la posada en servei era immediata, ja que cada zona acabada de reparar es reobria de nou al trànsit al cap de poques hores. Tan bon punt el nostre personal acabava les reparacions en una secció, el client ja podia circular perfectament sobre ella sense demores.

El resultat en reparar el paviment

Després d'un ampli manteniment del paviment de formigó reparant les juntes de construcció i estabilitzant els seients diferencials de les lloses, es va obtenir com a resultat una superfície perfectament enrasada, sense impactes ni sotragueigs, resistent i longeva capaç de suportar sense inconvenients el trànsit rodat més extrem . El client va mantenir la seva activitat productiva sense aturar-ne la producció.


Tot seguit, els compartim algunes imatges de les reparacions dutes a terme. És possible comprovar com tant les lloses de formigó com les juntes han tornat a ser funcionals i perfectes com en el moment de la construcció en origen. Actualment, continuen resistint perfectament el pes dels vehicles sense immutar-se.


En conclusió, un paviment de formigó amb un ús intensiu pateix les conseqüències del deteriorament per una activitat constant. Per això, les juntes han de ser tractades periòdicament per mantenir-les en condicions òptimes, ja que suporten impactes i pesades càrregues rodades constantment.


Una superfície danyada perjudica sense cap dubte el trànsit rodat a l'hora de circular sobre lloses que presentin escampats, enfonsaments o petits esglaons entre elles. Pel que fa a aquest últim punt, el rodament sobre lloses escalonades genera un impacte el sotragueig del qual pot fins i tot arribar a inestabilitzar la càrrega transportada sobre el palet. Per això, el tractament preventiu de les juntes dels paviments de formigó és la solució ideal i recomanada en una zona d'alta activitat industrial.

Necessita reparar el seu paviment?

A UNIFORT som conscients que cada empresa és diferent i compta amb necessitats diferents. Per això, ens adaptem a cada situació i li recomanarem sempre la millor solució per al seu negoci.

Som especialistes en pavimentació industrial

Paviments relacionats

Veure tots els paviments

Identificarse dejar un comentario