Reparació d'arquetes

Reparació d'arquetes en mal estat, doblegades i deteriorades pel temps. L'actuació es fa amb materials d'última generació i permet una posada en servei immediata, sense esperes per assecar el material.


En casos en què les arquetes presenten deformacions i danys causats pel pas del temps, s'ha implementat una solució que garanteix una restauració duradora. Això s'ha aconseguit mitjançant la utilització de materials d'assecatge ultraràpid i extrema resistència mecànica, que han demostrat ser essencials per enfrontar condicions d'alt trànsit i tonatge, com el pas continuat de camions pesants.

Reparació amb èxit d'una arqueta

En situacions prèvies a la intervenció, els registres en un carrer central pavimentat amb formigó es veien sotmesos a un trànsit constant de vehicles pesants, cosa que generava danys recurrents a les arquetes existents. Per resoldre aquest problema, s'ha buscat una solució que no només minimitzi les interferències amb el trànsit normal de la instal·lació, sinó que també garanteixi la durabilitat de les zones reparades.

Reparació d'arqueta danyada pel trànsit rodat continuat de camions d'alt tonatge amb materials d'assecatge ultraràpid i d'extrema resistència mecànica.

La transformació posterior és notable: Per portar amb èxit la reparació de l'arqueta es delimita i acota la zona que cal sanejar mitjançant talls precisos amb disc diamantat. Les restes danyades són eliminades amb eficàcia a través del repicat mecànic utilitzant un martell percutor. L'espai buit resultant és emplenat amb un morter d'altes prestacions que es caracteritza pel seu assecat ultraràpid. Això és important perquè la posada en servei pugui ser immediata, sense llargs temps d'espera.


La importància d'abordar la reparació d'arquetes deteriorades i doblegades no es pot subestimar. En entorns on el trànsit continu i el pas de vehicles d'alt tonatge són una constant és essencial comptar amb solucions que no només en restaurin la funcionalitat, sinó que també assegurin una resistència duradora.


La delimitació i l'acotació precisa de la zona a sanejar amb talls mitjançant disc diamantat demostren la precisió en la planificació d'aquest procés. L'eliminació de les restes danyades a través del repicat mecànic amb martell percussor evidencia l'atenció als detalls i la minuciositat en l'execució de les tasques. La utilització d'un morter d'altes prestacions amb assecat ultraràpid, a més de permetre la immediatesa en la posada en servei, assegura que les àrees reparades siguin resistents i fiables, suportant sense problemes el flux constant de vehicles pesants.


En definitiva, la nostra solució de reparació no sols resol el problema de les arquetes danyades, sinó que també demostra una planificació i execució acurades que tenen en compte tant la durabilitat com la funcionalitat en condicions exigents. En un entorn on la seguretat i l'eficiència són essencials, aquesta reparació proporciona una solució efectiva i fiable que contribueix a mantenir la infraestructura en condicions òptimes a llarg termini.

Necessita reparar el seu paviment?

A UNIFORT som conscients que cada empresa és diferent i compta amb necessitats diferents. Per això, ens adaptem a cada situació i li recomanarem sempre la millor solució per al seu negoci.

Som especialistes en pavimentació industrial

Serveis relacionats

Identificarse dejar un comentario