Paviment multicapa de poliuretà elàstic per a un comerç a Madrid

Realització d'un paviment multicapa amb resina de poliuretà elàstica per a un nou punt de venda comercial i taller de Silence a Madrid.


L'obertura d'un nou punt de venda de Silence a Madrid va plantejar desafiaments específics en termes de selecció de paviment. L'empresa, dedicada al disseny, fabricació i comercialització de vehicles elèctrics, requeria un paviment que no només suportés el trànsit de vehicles lleugers, sinó que també mantingués el seu atractiu estètic alineat amb la imatge corporativa de la marca. Per complir aquests requisits, es va optar per la instal·lació d'un paviment multicapa amb resina de poliuretà elàstic.

Les fases de pavimentació

L'etapa inicial d'aquest projecte va implicar una exhaustiva preparació de la superfície de la base. Qualsevol imperfecció en aquesta etapa podria influir negativament en laspecte i la funcionalitat del paviment final. El nostre equip de professionals va dur a terme una reparació minuciosa, corregint totes les imperfeccions per garantir que la superfície de terratzo existent quedés completament reparada i estabilitzada.

Un cop finalitzada la preparació, es va aplicar un pont d'unió epoxídic bicomponent com a ancoratge, per assegurar la correcta fixació i adhesió de la capa base de resina de poliuretà elàstic.


Aplicar la imprimació correcta en cada cas és fonamental, ja que proporciona l'adhesió química necessària del revestiment continu amb el suport. De fet, l'estabilitat i la durabilitat del paviment depenen en gran mesura de la correcta execució d'aquesta fase. En aquest cas, en disposar d'un terra discontinu de terratzo, es va aplicar una capa extra d'imprimació col·locant una malla de fibra de vidre a la mateixa operació, per cohesionar millor la base i mitigar l'efecte de reflexió que poguessin causar el moviment de les juntes de les peces de terratzo sobre la base del paviment continu una vegada acabat.


L'aplicació de la capa de poliuretà elàstic va seguir un procés meticulós. L'espessor d'aquesta capa es va ajustar a les necessitats específiques del projecte, i la uniformitat en la seva aplicació va ser una prioritat per garantir un resultat final amb èxit.


La personalització va ser un altre element essencial d'aquest projecte, ja que calia que el paviment reflectís la imatge corporativa de Silence. Per tant, es van adaptar els colors i les textures de la superfície d'acord amb les directrius proporcionades per l'empresa. Això no només complia els requisits estètics, sinó que també hi afegia una dimensió única a l'entorn.


Per completar el projecte, es va aplicar una capa de segellador que, a més de protegir el paviment, va millorar la seva prestació i durabilitat. El resultat final va ser un paviment multicapa de resina de poliuretà elàstic a l'alçada de les expectatives de Silence.

Galeria d'imatges

A continuació, adjuntem algunes imatges del paviment realitzat pel nou punt comercial de la marca.

Conclusió

L'elecció d'un paviment durador i atractiu és crucial en el context d'un espai comercial. En aquest cas, la combinació de resistència i personalització va assegurar que el punt de venda de Silence a Madrid no només complís amb les demandes funcionals requerides, sinó que també brindés una experiència única als seus clients.


Volem tornar a agrair a Silence la seva confiança en UNIFORT, i permetre'ns acompanyar-los en el seu gran creixement i visió a través de les pavimentacions dels seus innovadors espais comercials.

Necessita reparar el seu paviment?

A UNIFORT som conscients que cada empresa és diferent i compta amb necessitats diferents. Per això, ens adaptem a cada situació i li recomanarem sempre la millor solució per al seu negoci.

Som especialistes en pavimentació industrial


Paviments relacionats

Veure tots els paviments

Identificarse dejar un comentario