Paviment de ciment decoratiu per a una perruqueria

UNIFORT Floor-Design: Morter autoanivellant polimèric acolorit mineral


Recrescut tècnic polimèric acolorit d'altes prestacions tècniques, per aplicar en capa fina de 3 a 10 mm de gruix per a la realització de paviments continus minerals d'ús decoratiu sense juntes, amb múltiples possibilitats cromàtiques proporcionant un acabat càlid i innovador a interiors, principalment d'habitatges i comerços, aportant-los un aspecte avantguardista.


Està compost per lligants hidràulics, resines polimèriques, fibra de vidre, àrids de sílice i carbonats, additius orgànics i inorgànics i pigments minerals.


El color triat per a la perruqueria Anna Ferrer (Slowhair), tal com mostren les imatges, va ser el grafit.

Propietats

Paviments continus minerals d'alta planimetria i baix gruix.

  • Ràpida posada en servei.
  • Retracció compensada.
  • Bombejable: alta productivitat.

Recomanacions d'ús

  • Realització de paviments decoratius acolorits a locals comercials i habitatges.
  • Decoració de paviments interiors en general amb trànsit de vianants.
  • Apte per a calefacció radiant (consulti el departament tècnic).
  • Apte com a acabat decoratiu mineral amb tractament amb liti o ceres minerals.
  • Aplicable sobre formigó, soleres a base de ciment i morters autoanivellants d'altes resistències i suports no porosos com a ceràmica antiga o formigó remolinat.
  • Apte per a interiors.

Prestacions tècniques

Característiques Valor
Con de nivelació 245 - 250 mm
Temperatura d'aplicació 10 - 30 ºC
Densidad en pols 0,90 - 1,10 g/cm3
Classificació segons marcat CE (EN 13813) CT-C30-F7
Temps d'espera per a trànsit peatonal 24 h
Espessor mínim 3 mm
Retracció (28 dies) < 0,5 mm/m
Adherència sobre formigó 1 N/mm2
Resistència a la flexotracció 28 dies (N/mm2) 7 N/mm2
Resistència a la compressió 28 dies (N/mm2) 30 N/mm2
pH material curat aprox. 11
Comportament davant el foc (Classificació segons UNE-EN 13501-1) A2FL s1
Tabla de prestacions tècniques

Carta de colors

Necessita reparar el seu paviment?

A UNIFORT som conscients que cada empresa és diferent i compta amb necessitats diferents. Per això, ens adaptem a cada situació i li recomanarem sempre la millor solució per al seu negoci.

Som especialistes en pavimentació industrial


Paviments relacionats

Veure tots els paviments

Identificarse dejar un comentario